fbpx Djembé | maX Music Overslaan en naar de inhoud gaan
loading...

Djembé

Hieronder leest u hoe de Workshop Djembé past in onze Leerlijn Muziek voor het basisonderwijs.

Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Djembé.

Karakteristieken

  • De workshop wordt geleid door een enthousiaste en ervaren slagwerkdocent.
  • De meegenomen instrumenten nodigen uit om te worden aangeraakt en onderzocht.
  • De deelnemers kunnen vanaf de start van de workshop meteen meespelen en geluid maken.
  • De workshop heeft verschillende elementen waarin steeds andere acties van de deelnemers wordt gevraagd zoals: luisteren, ritmes nadoen, samenspelen, motorische vaardigheden in het spelen van een instrument, praktisch inzicht en reflectie.
  • De deelnemers werken samen aan een slagwerkstuk dat desgewenst kan worden gepresenteerd.
  • Er is ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers.

Aansluiting op belevingswereld & kennisniveau
Leerlingen uit groep 5 tot en met 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met plezier doen. De workshop Djembé is ook geschikt voor leerlingen in het speciaal onderwijs met een doe-/denkvermogen van een 7- jarige.
Door toenemende cognitieve vaardigheden vanaf het 8ste jaar groeit het vermogen bij de leerling om zichzelf en hun handelingen te plaatsen in het geheel. De leerlingen gaan graag samenwerkingen aan. In deze workshop reageren de leerlingen op elkaar met ritme-klanken, dit versterkt de betrokkenheid in het maken van de ritmes.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

  • Aan de hand van het ritmisch benaderen van woorden en (kinder)liedjes werken we onder leiding van de docent spelenderwijs aan een slagwerkstuk met veel variatie en eigen inbreng. (Kerndoelen 1, 2, 34, 37, 39)
  • Kennismaken met het bespelen van de djembé. Ieder kind heeft een djembé tot zijn beschikking tijdens de workshop. (Kerndoel 54)
  • We onderzoeken de klanken van de djembé. En spelen met volume, toon en tempo en het stapelen van (traditionele) ritmes. (Kerndoelen 1, 54)
  • Actief bewegingen en geluiden nadoen en zelf inbrengen. (Kerndoelen 54, 55, 58)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De Workshop Djembé kan worden uitgebreid tot een reeks van vijf lessen. In de workshopreeks werken we toe naar een groter optreden. Er is dan meer verdieping, meer aandacht voor de verschillende individuen en het accent zal dan ook meer op de presentatie liggen.

Routeplanner
Een geschikte workshop voorafgaand aan Djembé is Percussie.
Geschikte vervolgworkshops zijn CajonStreetbeats en Latin Percussie, waarin ritme, tempo en dynamiek een andere rol krijgen. Er wordt in deze workshop met andere klankkleuren en ritmes gewerkt. Door de ervaringen in de Djembé workshop weten de leerlingen wat er van hen wordt verwacht in het aanleren van ritmes en kunnen zie in ander soortige ritme-workshops hun vaardigheden individueel en als groep verdiepen.
Maar ook Gospel Zingen is een goede vervolg workshop. Het ritme gevoel wordt dan vertaald naar zingen. Het gospel zingen zou zelfs door Djembé spelers begeleid kunnen worden.

Workshop ID
deze richting
doelgroep