fbpx Leerlijnen Cultuureducatie Basisonderwijs | maX Music Overslaan en naar de inhoud gaan
loading...
  • Leerlijnen Cultuureducatie Basisonderwijs

    Per kunstdiscipline beschrijven we welke persoonlijke ontwikkelingen we met onze workshops in gang zetten, en aan welke onderwijsdoelen van de overheid wordt voldaan.

Leerlijnen Cultuureducatie Basisonderwijs

Kunst en creativiteit zijn leuk om van te genieten, ook om zelf te ervaren door te doen en te creëren. Tegelijkertijd is al uit veel onderzoek gebleken dat kunstzinnige ontwikkeling zoals muziekonderwijs ook doorwerkt op andere gebieden zoals sociale cohesie, wiskundig inzicht en in het probleemoplossend vermogen.

Dus kunst is leuk en ook nog eens handig!?

Door middel van workshops en lessenreeksen laten we kinderenjongeren en volwassenen kennismaken met uiteenlopende uitingsvormen op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende kunst en nieuwe media (kunst & techniek). We begeleiden elke deelnemer bij het vinden van een passie, het ontdekken van een talent, en het ondervinden hoe kunst en creativiteit het leven verrijken.

Onderwijsdoelen
In onze leerlijnen beschrijven we per kunstdiscipline welke persoonlijke ontwikkelingen we met onze workshops in gang zetten, en aan welke onderwijsdoelen van de overheid wordt voldaan (download kerndoelenboekje). Het resultaat is doorlopende leerlijnen die leerlingen van het basisonderwijs steeds verder begeleiden in hun culturele en kunstzinnige ontwikkeling. 

In de toekomst hopen we ook leerlijnen voor het middelbaar onderwijs en volwassenonderwijs te kunnen introduceren. Tot die tijd kunt u zelf uw weg vinden in onze workshops voor jongeren en volwassenen.

Leerlijnen culturele vorming basisonderwijs
Uit onderstaande leerlijnen kunt u workshops en lessenreeksen selecteren die passen binnen uw eigen plannen en doelen, of u kunt zelfs hele lijnen inzetten voor uw basisschool of instelling.
Graag gaan we met u in gesprek over hoe wij een structurele en terugkerende bijdrage kunnen leveren aan uw cultuuronderwijs. Neem contact op via het korte formulier op deze pagina of uitgebreid via onze Contactpagina.

Fases culturele ontwikkeling

In onze leerlijnen onderscheiden we 4 fasen in de culturele ontwikkeling van een kind in de basisschoolleeftijd. Voor elke fase proberen we een aansluitende workshops aan te bieden uit verschillende kunstdisciplines.

Fase 1: Waarnemen


Kinderen in de leeftijd 4-5 jaar (groep 1/2) herkennen geuren, klanken, beelden en geluiden. En op de tast onderzoeken zij de alledaagse wereld om hen heen (zelfwaarneming). Zij kunnen goed verzinnen en fantaseren, door hun sterke voorstellingsvermogen kunnen zij nieuwe vormen bedenken (zelfverbeelding). Kinderen volgen op deze leeftijd hun impulsen. Zij zijn goed in staat om bewegingen te kopiëren en melodieën na te zingen. 

Workshops die goed aansluiten op deze eerste ontwikkelfase zijn bijvoorbeeld: MuziekavontuurPercussieZang&Dans ZumbaKids.

Fase 2: Verbeelden


In de leeftijd 6-7 jaar (groep 3/4) zijn kinderen goed in staat om zelf verhalen te verzinnen en eigen werelden te creëren. Ze zijn bewust van uiterlijke vorm en maken zelf objecten. In de omgang met elkaar begrijpen de kinderen goed wat er van hen wordt verwacht en kunnen zij steeds meer op hun eigen gedrag reflecteren. Ze zijn bewust van het scheidslijn tussen de realiteit en de verbeelding. 

Workshops die goed aansluiten op deze tweede ontwikkelfase zijn bijvoorbeeld: Gospel ZingenDjembéStreetdance, Light Graffiti.

Fase 3: Verbeelding & Conceptueel Denken

Kinderen in de leeftijd 7-9 jaar (groep 4-6) hebben een steeds breder kader om te kijken naar een bepaalde situatie. Ze zijn zich meer bewust van de sociale normen. Ook kunnen zij verschillende vaardigheden met elkaar in verband brengen. Zij hebben nog steeds een grote zelfverbeelding (fantasie en voorstellingsvermogen), maar die is minder zichtbaar omdat het zich meer van binnen, in de gedachten, afspeelt.

Workshops die goed aansluiten op deze derde ontwikkelfase zijn bijvoorbeeld: RapCajonStreetbeatsMusical, BreakdanceStemSterren.

Fase 4: Conceptualiseren

Bij de kinderen in de leeftijdsfase 10-12 jaar (groep 7/8) wordt het conceptuele denken steeds dominanter. Ze zien relaties tussen vraagstukken en komen met concrete oplossingen. Abstracte begrippen worden onderdeel van hun denken. De leerling is minder geneigd om zijn rijke fantasie en voorstellingsvermogen te gebruiken. Hij hecht meer waarde aan wat hij weet en ervaart. Ook de sociale omgeving en peer group wordt meer bepalend voor het gedrag van de leerling.

Workshops die goed aansluiten op deze vierde ontwikkelfase zijn bijvoorbeeld: TheatersportLive Looping, Musical/ShowdanceLatin PercussieSongwritingGraffiti.

VRAAG INFORMATIE AAN

Ja, houd mij op de hoogte van:
CAPTCHA Het volgende veld is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Volg ons