fbpx LEERLIJN BEELDEND BASISONDERWIJS | maX Music Overslaan en naar de inhoud gaan
loading...

LEERLIJN BEELDEND BASISONDERWIJS

Uit onze Leerlijn Beeldende Kunst kunt u workshops en lessenreeksen selecteren die passen binnen uw eigen plannen en doelen, of u kunt zelfs hele lijnen inzetten voor uw basisschool of instelling.
Graag gaan we met u in gesprek over hoe wij een structurele en terugkerende bijdrage kunnen leveren aan uw cultuuronderwijs. Neem contact op via het korte formulier op deze pagina of uitgebreid via onze Contactpagina.

Terug naar de overzichtspagina Leerlijnen Cultuuronderwijs Basisonderwijs.

Light Graffiti

Hieronder leest u hoe de Workshop Light Graffiti past in onze beeldende leerlijn voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Light Graffiti.

Samenvatting workshop
In de Workshop Light Graffiti gaan de deelnemers op een nieuwe manier aan de slag met beeldende kunst. Er wordt getekend met licht en het kunstwerk wordt vastgelegd op de foto. Tijdens het maken van de foto zien de deelnemers niet direct wat ze maken. Na het sluiten van de lens van de camera kun je het resultaat (de foto) zien verschijnen op het scherm. In deze workshops werken de leerlingen in groepjes samen aan de light graffiti foto. Door het oefenen van de bewegingen en het bedenken van een krachtig concept worden er hele mooie light graffiti-beelden gemaakt. Deze worden aan het einde van de workshop met de hele groep bewonderd.

Karakteristieken

 • De workshopleider is enthousiast, kundig en kan de deelnemers goed begeleiden in het maken van hun kunstwerk.
 • De leerlingen worden geïnspireerd door light graffiti kunstwerken die de workshopleider toont.
 • De workshopleider geeft uitleg aan de werkwijze binnen light graffiti en illustreert met voorbeelden van verschillende effecten binnen light graffiti.
 • De workshop bestaat uit oefeningen waarbij de volgende vaardigheden samenkomen: fantasie, creativiteit, inbeelding, ruimtelijk inzicht en samenwerken.
 • De leerlingen mogen hun kunstwerk volledig zelf vormgeven, eigen ideeën en voorstellingen krijgen alle ruimte,

Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau
Leerlingen uit groep 2 tot en met 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met veel plezier doen. De workshop is ook geschikt voor speciaal onderwijs. De inhoud van de workshop wordt aangepast aan de leeftijd van de leerlingen. In de onderbouw zullen we bijvoorbeeld meer de nadruk leggen op de fysieke bewegingen in de lucht worden gemaakt en hoe deze zich verhouden tot het te creëren beeld. In de midden- en bovenbouw worden de leerlingen uitgedaagd meer na te denken over het ontwerp van de foto en welke betekenis je daarin kunt leggen. In de bovenbouw  stuurt de workshopleider aan op de samenwerking en zelfstandigheid in het maken van afspraken om tot het beeld te komen.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Theoretische kennis vergaren over fotografie zoals: sluitertijd en iso waarde. (Kerndoelen 1, 44)
 • Respectvol reflecteren op eigen resultaten en die van elkaar. (Kerndoel 37)
 • Kunst maken met licht en fotografie. (Kerndoelen 42, 44, 54)
 • Je creatief uitdrukken met beelden en bewegingen. (Kerndoelen 54, 57)
 • Eigen bewegingsruimte juist inschatten en samenwerken. (Kerndoelen 35, 37,54, 55, 58)

Routeplanner 
Geschikte workshop voorafgaand aan deze workshop is in de ouderbouw: Zang & Dans. En vanaf groep 7 Mozaïek.
Een goed vervolg op Light Graffiti zijn bijvoorbeeld de workshops Graffiti, 3D-Pen-Tekenen, Beeldhouwen en Stop Motion. In deze workshops wordt een beroep gedaan op het verbeeldingsvermogen, al dan niet met moderne media.

Light Graffiti Workshop

Graffiti

Hieronder leest u hoe de Workshop Graffiti past in onze beeldende leerlijn voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Graffiti.

Samenvatting Workshop
Bij de Workshop Graffiti word er met spuitbussen een kunstwerk gemaakt op een hardboardplaat. Dit gaat op de echte Urban Arts manier, voor veel deelnemers een nieuwe kunstvorm, maar wel bekend van het straatbeeld en televisie.

Karakteristieken

 • Er wordt een korte theoretische uitleg/geschiedenisles gegeven zodat de deelnemers over de techniek en afkomst van Graffiti kunst geïnformeerd.
 • De leerlingen worden uitgedaagd om enthousiast aan de slag te gaan.
 • Werken met hardboardplaat en spuitbussen
 • De workshopleider is betrokken in het maakproces en kan de deelnemers goed begeleiden in het maken van hun kunstwerk.
 • De leerlingen kunnen zelf gestuurd aan het werk in tweetallen of alleen.

Aansluiting op belevingswereld & kennisniveau
Leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met veel plezier doen. De leerlingen hebben krachtige vingers nodig om de spuitbus goed te kunnen gebruiken. En zij moeten verantwoordelijk met de spuitbussen kunnen omgaan. Daarom is deze workshop geschikt voor leerlingen ouder dan 10 jaar. De jonge adolescent (10–14 jaar) bevindt zich in een fase waarin het conceptuele denken steeds dominanter wordt. Hierdoor is hij steeds beter in staat om betekenis te ontlenen aan de meer abstracte kunstwerken. De leerlingen hebben een grote interesse in de werkelijkheid om hen heen. Dit motiveert in het verbeelden dat de werkelijkheid zo letterlijk mogelijk wordt weergegeven. Ook is de sociale omgeving belangrijk in deze fase. De mening van de peer groep is vaak bepalend.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Theoretische kennis opdoen en aan de hand daarvan een ontwerp maken en uitvoeren. (Kerndoelen 1, 3)
 • Respectvol met elkaar omgaan, de resultaten presenteren aan het eind voor de hele groep. (Kerndoel 37)
 • De leerlingen maken kennis met de geschiedenis en de subcultuur horend bij graffiti. (Kerndoel 52)
 • De leerlingen drukken zichzelf uit in beelden en reflecteren op hun eigen werk en dat van de anderen. (Kerndoelen 54, 55)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De school kan er ook voor kiezen na één workshop te hebben gehad om een lessenreeks van 3 tot 5 workshops te volgen. De leerlingen gaan dan met de workshopleider een groter kunstwerk ontwerpen en maken met een door hen gekozen thema.

Routeplanner
Geschikte workshops voorafgaand aan deze workshop zijn bijvoorbeeld Light Graffiti of Mozaïek voor groep 7 & 8.
Stop Motion en Beeldhouwen zijn goede vervolgworkshops. Bij Stop Motion worden de leerlingen uitgedaagd om van stilstaande beelden en objecten een film te maken. Bij Beeldhouwen gaan de leerlingen veder met het ontwerpen en maken met verschillende materialen. 

Graffiti Workshop

Beeldhouwen

Hieronder leest u hoe de Workshop Beeldhouwen past in onze beeldende leerlijn voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Beeldhouwen.

Samenvatting Workshop
In de Workshop Beeldhouwen gaat een groep jongeren onder begeleiding aan de slag met de bewerking van speksteen. De workshop start met een presentatie over de steensoort. Vervolgens wordt het gereedschap gedemonstreerd en de diverse bewerkingstechnieken.  

De leerlingen gaan aan de slag en iedereen zal ervaren hoe je eigenhandig een sculptuur uit een ruw stuk steen tevoorschijn kan laten komen. Het kan abstract of figuratief zijn; alles is mogelijk. Door het toepassen van basistechnieken maakt elke deelnemer een uniek werk. Vooral als de steen eenmaal gepolijst is zullen de kinderen ongelofelijk trots zijn op hun zelf gecreëerde kunstwerk.

Karakteristieken 

 • De leerlingen werken in deze workshop intensief met hun handen en hun verbeeldingskracht.
 • De leerlingen maken kennis met beeldhouwtechnieken om speksteen te kunnen bewerken.
 • De leerlingen leren te werken met speciaal gereedschappen voor beeldhouwen.
 • De workshopleider heeft een passie voor beeldhouwen en is hierin gespecialiseerd. 
 • De workshopleider is enthousiast en kan goed kennis overbrengen en de leerlingen persoonlijk begeleiden in hun maakproces.
 • De workshopleider kan veel delen over de geschiedenis van de beeldhouwkunst. 

Aansluiting op belevingswereld & kennisniveau
Leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met veel plezier doen.

De jonge adolescent (10–14 jaar) bevindt zich in een fase waarin het conceptuele denken steeds dominanter wordt. Hierdoor is hij steeds beter in staat om betekenis te ontlenen aan de meer abstracte kunstwerken.
Tegelijkertijd hebben de leerlingen hebben een grote interesse in de werkelijkheid om hen heen. We zien dat de leerlingen in deze fase veel waardering hebben voor beelden die sterk lijken op de werkelijkheid. In deze workshop willen we bij de belevingswereld van de leerlingen aansluiten door de vrijheid te geven in het onderwerp van het te creëren beeld.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, zelfstandig en samen werken is noodzakelijk en leerzaam. (Kerndoel 35)
 • De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. (Kerndoel 37)
 • De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. (Kerndoel 44)
 • De leerlingen leren technische problemen te traceren en zelf op te lossen en deze uit te voeren. (Kerndoel 45)
 • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. Dit leren zijn door middel van een presentatie over 'de steen’ of ‘mozaïek', zijn geschiedenis en gebruik door de eeuwen heen. (Kerndoel 56)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De school kan er ook voor kiezen na één workshop te hebben gehad om een lessenreeks van 3 tot 5 workshops te volgen. In een workshopreeks kan er bijvoorbeeld aan een groot kunstwerk worden gewerkt. In een dergelijk project op maat wordt er in teams aan verschillende onderdelen van het kunstwerk wat als eindresultaat wordt samengevoegd.

Routeplanner
Een geschikte workshop voorafgaand aan Beeldhouwen is bijvoorbeeld Light Graffiti.

3D-Pen-Tekenen en Graffiti zijn goede vervolgworkshops. In de Workshop 3D-Pen-Tekenen gaan de leerlingen aan de slag met 3D-pennen waarmee ze met vloeibaar plastic 3D objecten tekenen. In de Graffiti Workshop wordt een kunstwerk gemaakt met spuitbussen en hardboard of folie.  

Beeldhouwen Workshop

Mozaïek

Hieronder leest u hoe de Workshop Mozaïek past in onze beeldende leerlijn voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Mozaïek.

Samenvatting workshop
De workshop begint met een presentatie met inspirerende voorbeelden uit de Mozaïekkunst zoals: de banken van Gaudi. Geïnspireerd door de beelden en de achtergrondinformatie gaan de leerlingen aan de slag met het tekenen en inkleuren van figuren op een ondergrond van MDF (geperst board) of cement. Vervolgens wordt de tekening en kleuring opnieuw gemaakt, maar nu met de tegels die in kleine stukjes moeten worden gebroken, geslagen en geknipt en vervolgens gelijmd en gevoegd.

Karakteristieken 

 • De leerlingen leren de vertaalslag maken van het platte vlak naar 3dimensionaal.
 • Het zelf ontwerpen en daarna uitvoeren verhoogt het ruimtelijk inzicht, en het perspectief op objecten in de openbare ruimte.
 • Gezamenlijk ontwerpen en uitvoeren draagt bij aan de waardering voor verschillende stijlen en perspectieven.
 • De leerlingen werken met glas mozaïek van wel meer dan 25 verschillende soorten steensoorten.
 • De leerlingen worden vaardig in het werken met speciale tangen voor glasbewerking.

Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau 
Leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met veel plezier doen. 

De jonge adolescent (10–14 jaar) bevindt zich in een fase waarin het conceptuele denken steeds dominanter wordt. Hierdoor is hij steeds beter in staat om betekenis te ontlenen aan de meer abstracte kunstwerken. 
Tegelijkertijd hebben de leerlingen hebben een grote interesse in de werkelijkheid om hen heen. We zien dat de leerlingen in deze fase veel waardering hebben voor beelden die sterk lijken op de werkelijkheid. In deze workshop willen we bij de belevingswereld van de leerlingen aansluiten door de vrijheid te geven in het onderwerp van het te creëren beeld. 

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, zelfstandig en samen werken is noodzakelijk en leerzaam.(Kerndoel 35)
 • De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. (Kerndoel 37)
 • De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. (Kerndoel 44)
 • De leerlingen leren technische problemen te traceren en zelf op te lossen en deze uit te voeren. (Kerndoel 45)
 • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. Dit leren zijn door middel van een presentatie over 'de steen’ of ‘mozaïek', zijn geschiedenis en gebruik door de eeuwen heen. (Kerndoel 56)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De school kan er ook voor kiezen in plaats van 1 workshop een reeks van 3 tot 5 workshops af te nemen. In een workshopreeks kan er bijvoorbeeld aan een groot kunstwerk worden gewerkt. In een dergelijk project op maat wordt er in teams aan verschillende onderdelen van het kunstwerk wat als eindresultaat wordt samengevoegd.

Routeplanner 
Een geschikte workshop voorafgaand aan Mozaïek is bijvoorbeeld Light Graffiti.

3D-Pen-Tekenen, Stop Motion en Graffiti zijn goede vervolgworkshops. In de workshop 3D-Pen-tekenen gaan de leerlingen in aan de slag met 3D-pennen waarmee plastic wordt gesmolten tot een 3D object. In de workshop Graffiti wordt een groots kunstwerk gemaakt met spuitbussen en hardboard. Bij Stop Motion worden de leerlingen uitgedaagd om van stilstaande beelden en objecten een film te maken.

In de Workshop 3D-Pen-Tekenen gaan de leerlingen in aan de slag met 3D-pennen waarmee plastic wordt gesmolten tot een 3D object. In de Workshop Graffiti wordt een groots kunstwerk gemaakt met spuitbussen en hardboard. Bij Stop Motion worden de leerlingen uitgedaagd om van stilstaande beelden en objecten een film te maken.

Mozaïek Workshop

Mobielhoesjes Maken

Hieronder leest u hoe de Workshop Mobielhoesjes Maken past in onze beeldende leerlijn voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Mobielhoesjes Maken.

Samenvatting workshop
Een groep jongeren gaat onder begeleiding aan de slag met diverse materialen om zo voor ieder een hoesje te maken voor de eigen mobiele telefoon. De deelnemers doen zo ervaring op met het gevoel en visuele aspect van diverse materialen zoals leer, rubber (bijvoorbeeld auto- en fietsbanden) en kunststoffen. Vervolgens stellen ze met verschillende technieken zoals knippen, plakken en graffiti spuiten zelf een kunststukje samen dat ze mee naar huis kunnen nemen en zelfs praktisch kunnen gebruiken.

Karakteristieken 

 • De leerlingen worden uitgedaagd om enthousiast aan de slag te gaan.
 • Creatief en logistiek hun object in elkaar te zetten.
 • De workshopleider is betrokken in het maakproces en kan de deelnemers goed begeleiden in het maken van hun kunstwerk.
 • De leerlingen kunnen zelf gestuurd aan het werk, ze maken ieder hun eigen mobielhoesje.

Aansluiting op belevingswereld & kennisniveau
Leerlingen uit groep 4 tot en met 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met veel plezier doen.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Leerlingen leren over recycling nadenken en dit ook  toe te passen.
 • Leren vorm te geven waarbij ze goed moeten nadenken over de maatvoering. Dit is voor vele nog een lastig onderdeel.
 • Leren omgaan met spuitbussen en sjablonen, ook dit blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn.
 • Spelen met vorm en kleur.
 • En een plan van aanpak te maken met een verbluffend eind resultaat.
 • En mogelijk nadenken wat we in de maatschappij kunnen doen met hergebruikte materialen.

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De school kan er ook voor kiezen na één workshop te hebben gehad om een lessenreeks van 3 tot 5 workshops te volgen.

Routeplanner 

Geschikte workshops voorafgaand aan Mobielhoesjes maken zijn bijvoorbeeld Light Graffiti en vanaf groep 7 Mozaïek.
3D-Pen-Tekenen en Graffiti zijn goede vervolgworkshops.
In de Workshop 3D-Pen-Tekenen gaan de leerlingen in aan de slag met 3D-pennen waarmee plastic 'uit de losse pols' wordt gesmolten tot een 3D object. In de Workshop Graffiti wordt een groots kunstwerk gemaakt met spuitbussen en hardboard.

Mobielhoesjes Maken Workshop
Recycle Song Project voor kinderen
recycle song project
Beatbox Workshop voor kinderen
Beatbox Workshop
Lipdub voor kinderen
lipdub
Workshop Nepnieuws voor kinderen
Nepnieuw Workshop
Hip-Hop Project voor kinderen
Hip-Hop Themadag
Afrika Project voor kinderen
Afrika project
Elektronische Muziek Project voor kinderen
elektronische muziek project
Zuid Amerika Project voor kinderen
zuid amerika project
Street Vibes Project voor kinderen
street vibes
Feest Rond De Wereld Project voor kinderen
feest rond de wereld
Workshop Augmented Reality voor kinderen
augmented reality workshop
Workshop Vloggen voor kinderen
Vloggen Workshop
Muziekproductie Workshop voor kinderen
muziekproductie
Robot Workshop voor kinderen
robot workshop
Workshop Mozaïek voor kinderen
Mozaïek Workshop
Workshop Beeldhouwen voor kinderen
Beeldhouwen Workshop
Street Art Workshop voor kinderen
Street Art Workshop
Beeldende Dag voor kinderen
Beeldende_Dag
Kunst/Techniekdag voor kinderen
Kunst_Techniekdag
Workshop Capoeira voor kinderen
Capoeira Workshop
Workshop Game Design voor kinderen
Game Design
The Wordshop voor kinderen
The Wordshop
Workshop Live Looping voor kinderen
Live Looping Workshop
CabaWraps Workshop voor kinderen
CabaWraps Workshop
Workshop Songwriting voor kinderen
Songwriting Workshop
Mediawijsheid Workshops voor kinderen
Mediawijsheid Workshops
Soap Acteren Workshop voor kinderen
Soap Acteren Workshop
Mobielhoesjes Maken Workshop voor kinderen
Mobielhoesjes Maken Workshop
DJ Workshop voor kinderen
DJ/Mixen Workshop
Air Drumming Workshop voor kinderen
Air Drumming Workshop
Muziekdag voor kinderen
Muziekdag
Dansdag voor kinderen
Dansdag
Song & Clip Project voor kinderen
Song & Clip In 1 Dag
Musical In 1 Dag voor kinderen
Musical In 1 Dag
Zumbakids Workshop voor kinderen
Zumbakids Workshop
Zang & Dans Workshop voor kinderen
Zang & Dans Workshop
Workshop Zand Toveren voor kinderen
Zandkunst Workshop
Theatersport Workshop voor kinderen
Theatersport Workshop
Muziekavontuur Workshop voor kinderen
Muziekavontuur Workshop
Streetdance Workshop voor kinderen
Streetdance Workshop
Streetbeats Workshop voor kinderen
Streetbeats Workshop
Stop Motion Workshop voor kinderen
Stop Motion Workshop
Stemsterren Workshop voor kinderen
Stemsterren Workshop
Workshop Rappen voor kinderen
Rap Workshop
Musical Workshop voor kinderen
Musical Workshop
Musical/Showdance Workshop voor kinderen
Musical/Showdance Workshop
Makey Makey Workshop voor kinderen
Makey Makey Workshop
Light Graffiti Workshop voor kinderen
Light Graffiti Workshop
Workshop Percussie voor kinderen
Latin Percussie Workshop
Journaal Maken Workshop voor kinderen
Journaal Maken Workshop
Workshop Graffiti voor kinderen
Graffiti Workshop
Gospel Workshop voor kinderen
Black Gospel Workshop
Workshop Djembé voor kinderen
Djembé Workshop
Workshop Cajon voor kinderen
Cajon Workshop
Workshop Breakdance voor kinderen
Breakdance Workshop
3D-Printerpen-Tekenen Workshop voor kinderen
3D-Pen-Tekenen Workshop

VRAAG INFORMATIE AAN

Ja, houd mij op de hoogte van:
CAPTCHA Het volgende veld is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Volg ons