Overslaan en naar de inhoud gaan
loading...

LEERLIJN THEATER BASISONDERWIJS

Uit onze Leerlijn Theater kunt u workshops en lessenreeksen selecteren die passen binnen uw eigen plannen en doelen, of u kunt zelfs hele lijnen inzetten voor uw basisschool of instelling. Graag gaan we met u in gesprek over hoe wij een structurele en terugkerende bijdrage kunnen leveren aan uw cultuuronderwijs. Neem contact op via het korte formulier op deze pagina of uitgebreid via onze Contactpagina.

Terug naar de overzichtspagina Leerlijnen Cultuuronderwijs Basisonderwijs.

Theatersport

Hieronder leest u hoe de Workshop Theatersport past in onze Leerlijn Theater voor het basisonderwijs

Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Theatersport.

Samenvatting workshop 
In de workshop Theatersport gaan de leerlingen heel actief aan de slag met in allerlei theater-spellen om in een hoog tempo en met veel concentratie op elkaar te reageren, fysiek en/of verbaal. Belangrijkste pijlers zijn: plezier, lef, fouten-maken-moet en de vrijheid ervaren om kunnen improviseren. Theatersport is ontworpen om plankenkoorts weg te nemen, je staat niet in de spotlight om het ‘goed’ te doen, maar om in contact te zijn met de ander. Waardoor vrijheid in het spelen kan ontstaan. 

Karakteristieken

 • De enthousiaste workshopleider betrekt de hele groep in het doen van spellen met als doel de leerlingen met aandacht en concentratie op elkaar te laten reageren.
 • De leerlingen oefenen om spontaan en in hoog tempo op elkaar te reageren door fantasie en het associatieve vermogen te gebruiken.
 • De fantasie wordt ook geprikkeld door de theatrale insteek van de spellen. De fictieve situaties die leerlingen spelen zijn vaak uiterst komisch.
 • De leerlingen zijn vaak beurtelings elkaars publiek. Het publiek is ook actief betrokken omdat zij moeten reageren.
 • Door het wedstrijd element worden de leerlingen meegenomen in het spel en daardoor ontwikkelen zij (vaak onbewust) durf, creativiteit en improvisatievermogen.
 • In theatersport geldt: lachen = leren, ook wanneer je verliest of af gaat.

Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau 
Leerlingen uit groep 6 tot en met 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met veel plezier doen. Het sluit aan bij de belevingswereld omdat de aandacht van de leerlingen gericht is op elkaar. Vanaf groep 6 komen de leerlingen langzaam maar zeker in de jonge adolescentie-fase waarin zelf-conceptualisering dominanter wordt. De werkelijkheid om hen heen is interessant en ze zijn gevoelig voor stereotypering. De leerlingen beschrijving elkaar en zichzelf nu ook meer op basis van psychologische kenmerken. Dit alles stelt hen in staat om relaties te analyseren en te beoordelen en achterliggende motieven te bedenken bij gedrag. Dit maakt dat het spelen van rollen binnen en theatrale context voor hen uitdagend en interessant is.

Leerdoelen 
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Leren een personage vorm te geven in een theatrale context (Kerndoelen 1, 34, 54, 56)
 • Inleven in een verhaal en emoties uitbeelden door spel, zang en beweging (Kerndoelen 1, 54, 55)
 • Spontaan en creatief reageren op een theatraal gegeven, oftewel improvisatie (Kerndoelen 1, 3, 10, 34, 54, 55)
 • Samenwerken op een manier dat je de ander aanvoelt (Kerndoelen 34, 35, 37, 55, 58)
 • Het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar versterken (Kerndoelen 1, 3, 10, 34, 37)
 • Vrijheid ervaren in het uiten van jezelf in spel, zang en bewegingen (Kerndoelen 1, 3, 10, 54)

Suggesties mogelijk vervolgtraject 
De workshop kan worden uitgebreid tot een lessenreeks van vijf lessen. In de lessenreeks kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan concrete doelen in het verbeteren van de groepsdynamiek als: luisteren naar elkaar, elkaar includeren. Of juist in het wegnemen van plankenkoorts. 

Routeplanner 
Geschikte workshops voorafgaand aan Theatersport zijn bijvoorbeeld Musical en Musical/Showdance
Een goed vervolg op Theatersport is bijvoorbeeld de Workshop Live Looping en/of Soap Acteren
In de Workshop Musical wordt er ingegaan op de theatrale houding gericht op het publiek. In de Workshop Musical/Showdance ligt de aandacht volledig op het dansen en het vertellen met lichaam in plaats van met de stem. Bij Soap Acteren staat acteren in een rol centraal. In de Workshop Live Looping worden theatrale en muzikale vaardigheden gecombineerd met techniek.

Theatersport Workshop

Musical

Hieronder leest u hoe de Workshop Musical past in onze leerlijn theater voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Musical.

Samenvatting workshop
Musical is een prachtige vorm van theater omdat zang, dans en acteren samen komen. In de workshop gaat de docent concreet aan de slag met een scène, een lied en choreografie van een bekende musical. Ook is er ruimte voor creatieve invulling van de leerlingen.

Karakteristieken

 • De leerlingen maken kennis met het musical materiaal door een kort fragment te bekijken uit de musical (dit kan ook voorafgaand aan de workshop in de klas woorden gedaan met behulp van de lesbrief)
 • De enthousiaste workshopleider laat de leerlingen de grote emoties ervaren door grappige spelopdrachten.
 • De leerlingen gaan aan de slag met grote dansbewegingen die gericht zijn op het publiek met grote emoties.
 • Op een speelse manier wordt er aan de stemtechniek te gewerkt om te kunnen zingen vanuit je personage.
 • De leerlingen leren in hoog tempo een lied door voor- en nazingen. Door het verhaal van de tekst te betrekken op jezelf leren de leerlingen snel de tekst te onthouden.
 • De leerlingen werken aan een totaal performance waarin zij acteren, bewegen en dansen in verschillende formaties. De verplaatsingen op het podium zijn een belangrijk element van musical.
 • De workshop heeft veel verschillende elementen waarin steeds andere acties van de kinderen wordt gevraagd zoals inbeelden, luisteren, bewegingen nadoen, samenwerken, motorische vaardigheden, praktisch inzicht en reflectie.

Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau
Leerlingen uit groep 4 tot en met 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met veel plezier doen. Musical is ook geschikt voor leerlingen in het speciaal onderwijs met een denkvermogen vanaf een 7-jarige. De werkwijze van de workshopleider zal verschillen per leeftijdscategorie. In de leeftijd van 7–9 jaar zal de workshopleider de leerlingen meer werken vanuit herkenbare beelden en muziek. En vanaf 10 jaar wanneer de leerling beter in staat is om abstract te denken en in conceptueel te denken zal de workshopleider minder voordoen en meer werken vanuit het creatieve en oplossende vermogen van de leerlingen zelf.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Kennis maken met de kunstvorm musical. (Kerndoelen 1, 54, 56)
 • Inleven in een verhaal en emoties uitbeelden door middel van zang en dans en acteren. (Kerndoelen 54, 55, 57, 58)
 • Presenteren aan een het publiek. (Kerndoelen 54, 56, 58)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De workshop kan worden uitgebreid tot een lessenreeks van vijf tot vijftien lessen. In de lessenreeks kan bijvoorbeeld een complete musical worden ingestudeerd.

Routeplanner
Een geschikte voorafgaand aan de workshop Musical is Musical/Showdance.
Theatersport en StemSterren zijn goede vervolgworkshops.
In de Workshop Musical/Showdance ligt de aandacht volledig op het dansen en het vertellen met lichaam in plaats van met de stem. In de Workshop Theatersport leren de leerlingen vrij te improviseren in een theatrale context. Bij StemSterren gaan de leerlingen aan de slag met hun zangstem en helpt de Musical ervaring hen om zich makkelijker te presenteren in een lied.

Musical Workshop

Soap Acteren

Hieronder leest u hoe de Workshop Soap Acteren past in onze Leerlijn Theater voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Soap Acteren.

Samenvatting workshop
De Workshop Soap Acteren begint met een aantal theatrale spellen waardoor iedereen in de groep wordt betrokken in het spelen. Daarna worden de belangrijkste elementen van het soap acteren besproken en geoefend. Vervolgens worden er verschillende scenes gemaakt met het de gegeven scenario’s. De leerlingen kiezen uit kaartjes waarop een Wie / Wat / Waar staan omschreven.

Karakteristieken

 • De enthousiaste workshopleider geeft de leerlingen goede handvatten om tot spelen te komen.
 • De leerlingen worden zich bewust wanneer een verhouding of een relatie interessant en boeiend wordt om naar te kijken.
 • De leerlingen leren te spelen met veel inleving en drama
 • De leerlingen oefenen met theatrale gegevens als: teaser en cliff-hanger
 • De leerlingen worden aangesproken op hun voorstellingsvermogen in het maken van scenes.
 • De leerlingen werken samen en presenteren voor de groep.

Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau
De leerlingen van groepen 7 en 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met plezier doen. In de workshop sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen door hun eigen belevingswereld juist centraal te zetten. Vanaf groep 7 komen de leerlingen langzaam maar zeker in de jonge adolescentie-fase waarin zelf-conceptualisering dominanter wordt. De werkelijkheid om hen heen is interessant en ze zijn gevoelig voor stereotypering. De leerlingen beschrijving elkaar en zichzelf nu ook meer op basis van psychologische kenmerken. Dit alles stelt hen in staat om relaties te analyseren en te beoordelen en achterliggende motieven te bedenken bij gedrag. Dit maakt dat het spelen van rollen binnen en theatrale context voor hen uitdagend en interessant is.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Leren een personage vorm te geven in een theatrale context. (Kerndoelen 1, 34, 54, 56)
 • Inleven in een verhaal en emoties uitbeelden door spel. (Kerndoelen 1, 54, 55)
 • Spontaan en creatief reageren op een theatraal gegeven, oftewel improvisatie. (Kerndoelen 1, 3, 10, 34, 54, 55) Samenwerken op een manier dat je de ander aanvoelt. (Kerndoelen 34, 35, 37, 55, 58)
 • Het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar versterken. (Kerndoelen 1, 3, 10, 34, 37)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De workshop kan worden uitgebreid tot een lessenreeks van vijf lessen. In de lessenreeks kan worden toegewerkt aan het acteren en opnemen op video van een complete soap-aflevering.

Routeplanner
Goede workshops voorafgaand aan Soap Acteren zijn Musical en/of Theatersport.
Een goede vervolgworkshop zou The Wordshop zijn.
Bij de Workshop Musical wordt acteren gecombineerd zang en dans en is het gericht op een live publiek. In de Workshop Theatersport wordt er afgerekend met ‘plankenkoorts’ door op een speelse manier te acteren en te improviseren. In The Wordshop wordt er op een theatrale manier dieper ingegaan op het gebruik van tekst.

Improvisatietheater Workshop

Soap Acteren

Hieronder leest u hoe de Workshop Soap Acteren past in onze Leerlijn Theater voor het basisonderwijs

Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Soap Acteren voor kinderen.

Samenvatting workshop
De Workshop Soap Acteren begint met een aantal theatrale spellen waardoor iedereen in de groep wordt betrokken in het spelen. Daarna worden de belangrijkste elementen van het soap acteren besproken en geoefend. Vervolgens worden er verschillende scenes gemaakt met het de gegeven scenario’s. De leerlingen kiezen uit kaartjes waarop een Wie / Wat / Waar staan omschreven.

Karakteristieken

 • De enthousiaste workshopleider geeft de leerlingen goede handvatten om tot spelen te komen.
 • De leerlingen worden zich bewust wanneer een verhouding of een relatie interessant en boeiend wordt om naar te kijken.
 • De leerlingen leren te spelen met veel inleving en drama
 • De leerlingen oefenen met theatrale gegevens als: teaser en cliff-hanger
 • De leerlingen worden aangesproken op hun voorstellingsvermogen in het maken van scenes.
 • De leerlingen werken samen en presenteren voor de groep.

Aansluiting op belevingswereld & kennisniveau
De leerlingen van groepen 7 en 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met plezier doen. In de workshop sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen door hun eigen belevingswereld juist centraal te zetten. Vanaf groep 7 komen de leerlingen langzaam maar zeker in de jonge adolescentie-fase waarin zelf-conceptualisering dominanter wordt. De werkelijkheid om hen heen is interessant en ze zijn gevoelig voor stereotypering. De leerlingen beschrijving elkaar en zichzelf nu ook meer op basis van psychologische kenmerken. Dit alles stelt hen in staat om relaties te analyseren en te beoordelen en achterliggende motieven te bedenken bij gedrag. Dit maakt dat het spelen van rollen binnen en theatrale context voor hen uitdagend en interessant is.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Leren een personage vorm te geven in een theatrale context. (Kerndoelen 1, 34, 54, 56)
 • Inleven in een verhaal en emoties uitbeelden door spel. (Kerndoelen 1, 54, 55)
 • Spontaan en creatief reageren op een theatraal gegeven, oftewel improvisatie. (Kerndoelen 1, 3, 10, 34, 54, 55) Samenwerken op een manier dat je de ander aanvoelt. (Kerndoelen 34, 35, 37, 55, 58)
 • Het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar versterken. (Kerndoelen 1, 3, 10, 34, 37)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De workshop kan worden uitgebreid tot een lessenreeks van vijf lessen. In de lessenreeks kan worden toegewerkt aan het acteren en opnemen op video van een complete soap-aflevering.

Routeplanner
Goede workshops voorafgaand aan Soap Acteren zijn Musical en/of Theatersport.
Een goede vervolgworkshop zou The Wordshop zijn.
Bij de Workshop Musical wordt acteren gecombineerd zang en dans en is het gericht op een live publiek. In de Workshop Theatersport wordt er afgerekend met ‘plankenkoorts’ door op een speelse manier te acteren en te improviseren. In The Wordshop wordt er op een theatrale manier dieper ingegaan op het gebruik van tekst.

Soap Acteren Workshop
Workshop Augmented Reality
augmented reality workshop
Workshop Vloggen
Vloggen Workshop
Muziekproductie Workshop
muziekproductie
Skateboard Workshop
Skateboard Workshop
Robot Workshop
robot workshop
Mozaïek Workshop
Mozaïek Workshop
Beeldhouwen Workshop
Beeldhouwen Workshop
Street Art Workshop
Street Art Workshop
Beeldende Dag
Beeldende_Dag
Kunst/Techniekdag
Kunst_Techniekdag
Workshop Capoeira
Capoeira Workshop
Game Design Lab
Game Design
The Wordshop
The Wordshop
Live Looping Workshop
Live Looping Workshop
CabaWraps Workshop
CabaWraps Workshop
Songwriting Workshop
Songwriting Workshop
Mediawijsheid Workshops
Mediawijsheid Workshops
Soap Acteren Workshop
Soap Acteren Workshop
Mobielhoesjes Maken Workshop
Mobielhoesjes Maken Workshop
DJ/Mixen Workshop
DJ/Mixen Workshop
Air Drumming Workshop
Air Drumming Workshop
Muziekdag
Muziekdag
Dansdag
Dansdag
Song & Clip In 1 Dag
Song & Clip In 1 Dag
Musical In 1 Dag
Musical In 1 Dag
Zumbakids Workshop
Zumbakids Workshop
Zang & Dans Workshop
Zang & Dans Workshop
Zandkunst Workshop
Zandkunst Workshop
Theatersport Workshop
Theatersport Workshop
Muziekavontuur Workshop
Muziekavontuur Workshop
Streetdance Workshop
Streetdance Workshop
Streetbeats Workshop
Streetbeats Workshop
Stop Motion Workshop
Stop Motion Workshop
Stemsterren Workshop
Stemsterren Workshop
Rap Workshop
Rap Workshop
Musical Workshop
Musical Workshop
Musical/Showdance Workshop
Musical/Showdance Workshop
Makey Makey Workshop
Makey Makey Workshop
Light Graffiti Workshop
Light Graffiti Workshop
Percussie Workshop
Latin Percussie Workshop
Journaal Maken Workshop
Journaal Maken Workshop
Graffiti Workshop
Graffiti Workshop
Gospel Workshop
Black Gospel Workshop
Djembé Workshop
Djembé Workshop
Cajon Workshop
Cajon Workshop
Breakdance Workshop
Breakdance Workshop
3D-Pen-Tekenen Workshop
3D-Pen-Tekenen Workshop