Subsidie Extra Hulp voor de Klas

Ondersteuning voor extra personeel

De overheid heeft € 210 miljoen uitgetrokken voor de subsidie Extra Hulp voor de Klas. Deze noodmaatregel is bedoeld om basisscholen, middelbare scholen en het mbo tijdens corona extra hulp en ondersteuning te bieden voor extra personeel.

De subsidie draagt hiermee bij aan het openhouden van de scholen en het continueren van het onderwijs. Dit is noodzakelijk om achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen.

Gastlessen en ontzorgen

Je kunt subsidie aanvragen voor de activiteiten:

 • Inzet van leraren, onderwijsassistenten en instructeurs
 • Gastlessen
 • Inzet van studenten
 • Ondersteuning op logistiek en toezicht op de naleving coronamaatregelen
 • Inhuur van personen die toezicht houden in de klas, bijvoorbeeld bij digitaal onderwijs door een leraar
 • Inhuur van ondersteuning en begeleiding om leraren en ander personeel te ontzorgen
 • Werving, selectie en organisatie van extra, tijdelijk personeel.

maX Music kan creatieve gastlessen invullen met workshops, maar kan ook volledige dagprogramma's verzorgen waarbij geen begeleiding vanuit de school nodig is.

...image
...image
...image
...image
...image
...image
...image
...image
...image

Hoogte subsidie

Er is in totaal € 210 miljoen beschikbaar: € 102 miljoen voor het primair onderwijs, € 56 miljoen voor het voortgezet onderwijs en € 52 miljoen voor het mbo. 

In het PO is het subsidiebedrag maximaal € 72 per leerling, in het VO maximaal € 62.

Scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs kunnen de subsidie alleen per regio aanvragen. Mbo-instellingen kunnen de subsidie individueel aanvragen.

Dit heb je nodig bij je aanvraag:

 • Korte beschrijving van de activiteiten die u gaat uitvoeren waarvoor extra, tijdelijk personeel nodig is.
 • Inschatting van de besteding van de aangevraagde middelen, uitgedrukt als percentage per activiteit.
 • Een beschrijving van een eventuele samenwerking en de partners.
 • Voor po en vo: Een opsomming van gemeenten die de regio vormen en een ondertekende verklaring van alle bevoegde gezagsorganen die deelnemen aan de regio.
 • Als je niet tekenbevoegd bent: een ondertekend machtigingsformulier.

Lees meer over de regeling.

Hulp nodig?

Hulp nodig bij de invulling van de lessen? Neem contact op met ons.

Vul hier het korte contactformulier in, of ga naar de uitgebreide contactpagina.

Bellen is vaak sneller (en leuker) op +31 (0)85-2016684.

Vraag snel informatie aan

Ja, houd mij op de hoogte van:
CAPTCHA
Het volgende veld is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.