Cultuureducatie als NPO interventie

Corona laat z’n sporen achter in onze maatschappij, ook in het onderwijs. Kinderen en jongeren hebben leerachterstanden opgelopen, maar hebben vaak ook op sociaal emotioneel vlak een klap gekregen, door de sociale isolatie en/of een gebrek aan ervaringen.

Basisscholen én middelbare scholen kunnen nu gebruik maken van Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om iets te doen aan deze achterstanden, en ook cultuureducatie speelt hierin een rol. maX Music onderschrijft dit plan, en denkt graag met jouw school mee in de uitvoering.

Plannen en interventies

De overheid heeft voor de komende jaren veel geld gereserveerd voor het herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Per leerling wel 700 euro.

Wil je als school hier gebruik van maken? Dan breng je eerst in kaart welke coronaproblemen er zijn op jullie school. 

Vervolgens kies je uit een menukaart welke ‘interventies’ het beste aansluiten op jullie situatie.

Wij van maX Music kunnen je helpen bij het uitvoeren van de interventies op het gebied van cultuureducatie.

...image
...image
...image
...image
...image
...image
...image
...image
...image

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De mogelijke interventies van de menukaart zijn onderverdeeld in zes doelgebieden: meer onderwijs, effectievere inzet, sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling, ontwikkeling van executieve functies, (extra) inzet van personeel en ondersteuning en faciliteiten en randvoorwaarden.
Cultuureducatie valt onder het deelgebied ‘sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling’.

Wil je hier als school mee aan de slag? Download de handreiking van het LKCA.

Highlights uit de LKCA handreiking

 • Vier goede redenen om cultuureducatie een plaats te geven in het NPO:
  1. Het leergebied cultuureducatie heeft grote waarde voor alle leerlingen.
  2. Cultuureducatie kan impact hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.
  3. De verbinding van taal en rekenen met cultuureducatie kan voor cognitieve opbrengsten zorgen.
  4. Kunstvakdocenten kunnen (extra) onderwijstijd op een zinvolle en effectieve manier invullen.
 • In de afgelopen twee schooljaren zullen nogal eens onderdelen van cultuureducatie vervallen zijn door het afstandsonderwijs. Denk bijvoorbeeld aan muziekles en lessen beeldende vorming, maar ook het bezoeken van tentoonstellingen en voorstellingen zal erbij ingeschoten zijn. Daarom is het belangrijk dat een school in de schoolscan inventariseert wat leerlingen gemist hebben en hoe dat ingehaald kan worden.
  Culturele instellingen kunnen scholen daarbij behulpzaam zijn, bijvoorbeeld door vakdocenten te leveren en culturele activiteiten aan te bieden. Het gaat daarbij enerzijds om kennis, technieken en vaardigheden en anderzijds om persoonlijke ontwikkeling (kunst en cultuur als onderdeel van opgroeien en deel uitmaken van de samenleving).
  Het is raadzaam om bij het bepalen van hiaten een link te leggen met het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie dat gericht is op de volgende kerndoelen:
  • De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren (kerndoel 54).
  • De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren (kerndoel 55).
  • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed (kerndoel 56).
 • De inzet van kunstvakdocenten. De scholen maken zich het meest zorgen over waar zij het extra personeel vandaan moeten halen om interventies uit te voeren. In dat opzicht kunnen kunstvakdocenten een oplossing bieden. En bovendien levert de inzet van kunstvakdocenten niet alleen ‘extra’ handen, maar heeft ook nog andere voordelen. Het is gunstig voor de kwaliteit van cultuureducatie en voor de opbrengst van interventies als er sprake is van een intensieve en langer durende inzet. Dat betekent dat een school er goed aan doet om vakdocenten voor de kunsten voor langere tijd deel uit te laten maken van het team.

Wat kunnen wij doen voor jouw school?

maX Music heeft een uitgebreid aanbod op het gebied van cultuureducatie, zowel voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Met deze activiteiten zoals workshops en voorstellingen kunnen wij een grote rol spelen in de interventie op jullie school.

Denk bijvoorbeeld aan theater workshops waarin de leerlingen zich kunnen uiten, op elkaar kunnen reageren, en samen ervaringen kunnen verwerken.

Of een Song & Clip project waarin een eigen lied wordt geschreven over de ervaringen tijdens corona, en waarin meerdere kunstdisciplines terugkomen. De leerlingen kunnen zich creatief uiten, en ervaren weer dat ze deel uitmaken van een groter geheel waarin iedereen een waardevolle rol heeft. Bekijk hieronder een voorbeeld van een dergelijke video.

Ook hebben we creatieve dagprogramma's die een basisschool kan inzetten bij uitval van eigen docenten.

Neem contact op

Bij maX Music denken we graag met je mee over de inzet van cultuureducatie in jullie eigen NPO plan. We hebben uiteenlopende creatieve programma's voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs, en veel bekwame en enthousiaste kunstvakdocenten.

Bellen is vaak het snelst (en leukst) op +31 (0)85-2016684.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

 • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.