Wat is ckv

CKV staat voor Culturele en kunstzinnige vorming. Het is een vak dat in Nederland wordt gegeven in het voorgezet onderwijs.
Leerlingen maken hierbij kennis met allerlei kunstvormen.

Cultureel kunstzinnige vorming

Kinderen hebben er recht op om in aanraking te komen met kunst en cultuur. In Nederland is dat recht gelukkig veilig gesteld sinds het schooljaar 1999/2000. Toen werd het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) een verplicht onderdeel op Nederlandse middelbare scholen.
In eerste instantie was dit alleen voor de bovenbouw van havo en vwo. Inmiddels is het ook ingevoerd op het vmbo.

Nu het ckv vak verplicht is gesteld voor alle leerlingen op middelbare scholen, worden kunstvormen toegankelijk voor alle jongeren. Ook jongeren die hier anders misschien van zouden wegblijven.

In deze blog vatten we nog eens samen wat het vak CKV inhoudt. Ook geven we enkele tips voor een praktische invulling van het vak.

Waar staat CKV voor?

CKV is een vak op de middelbare school. De letters vormen de afkorting van Culturele en Kunstzinnige Vorming. 

Het CKV vak begint eigenlijk al in het basisonderwijs als 'kunstzinnige oriëntatie'. Doordat we kinderen vanaf een jonge leeftijd verschillende kunstvormen aanbieden, leren zij zich open te stellen voor kunst. En met kunst bedoelen we dan schilderijen, beeldende vorming, muziek, spel en beweging.

Nieuwsgierigheid naar de mooie en kunstzinnige uitingen in het leven. Dat willen we kinderen op een speelse manier meegeven. Zo leggen we een waardevolle basis voor waardering van kunst. Hiervan kunnen zij de rest van hun leven profiteren.

Culturele en Kunstzinnige Vorming in het voortgezet onderwijs

Na het vormen van een beetje inzicht en interesse is het tijd om jongeren verder te helpen in hun culturele en kunstzinnige ontwikkeling. Hiervoor is het CKV vak verplicht gesteld voor alle leerlingen op middelbare scholen.

Alle leerlingen maken uitgebreider kennis met kunst, beeldende vorming, cultuurgebonden muziek en andere kunstuitingen. Hiermee dagen we hen uit om zich open te stellen en actief bezig te zijn met van alles dat te maken heeft met cultuur en kunst.

Om het ckv aanbod en de bijbehorende leerdoelen wat te structureren zijn er vier domeinen geformuleerd:

...image
...image
...image
...image
...image
...image
...image
...image
...image
...image

Culturele activiteiten, domein A

Het eerste domein is er op gericht dat leerlingen kunst verkennen. Welke vorm spreekt het meest tot de verbeelding? Waar gaat je interesse naar uit? En hoe verhoudt zich dit tot andere leeftijdsgenoten?

Hoe kunnen wij het creatief denken ondersteunen, en wat kunnen wij doen om de verkenningsfase onder jongeren te stimuleren? We kiezen voor groepsactiviteiten en een gezamenlijke zoektocht naar relevante kunstuitingen en vormen van kunst. Hiermee leggen we een solide ondergrond voor jongeren om de betekenis van kunst te begrijpen.

Kennis van kunst en cultuur, domein B

In het tweede domein van het ckv vak leren we jongeren om verder te kijken dan hun eigen smaak. Het doel hiervan is het verbreden van hun kennis en interesseveld.
Het aanbieden van actieve workshops is hiervoor een goed hulpmiddel. Ook groepsactiviteiten of een gezamenlijk uitstapje dragen bij aan de verbreding van kennis en culturele en kunstzinnige ervaringen.

Praktische activiteiten, domein C

Tijdens de praktische activiteiten in het derde domein dagen we alle leerlingen uit tot creatief denken en zich creatief te uiten. Ze hebben inmiddels met verschillende kunstzinnige en culturele uitingen kennisgemaakt. Nu gaan ze dit in de praktijk toepassen door zelf een creatief proces op te starten.

Reflectie, domein D

Het vierde domein is de reflectiefase. Nu leggen we verbindingen tussen de vier domeinen die de leerling heeft doorlopen binnen het ckv vak.

Leerlingen kijken terug op de meerwaarde die zij hebben ervaren van de Culturele en Kunstzinnige Vorming. Ze doen dit door middel van gesprekken, presentaties of het aanleggen van een dossier.
Veel scholen organiseren ook een culturele en kunstzinnige presentatiedag ter afsluiting.


Diverse aanpakmethoden van CKV in het voortgezet onderwijs

Het lesprogramma en de kerndoelen van het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming worden vanuit een nationale projectgroep bepaald. Toch laat het programma veel ruimte voor een individuele invulling met ckv activiteiten voor middelbare scholen en docenten.

Dit is natuurlijk heel prettig omdat de school dan een eigen stempel op het vak kan zetten. Een uitgelezen kans om je als onderwijsinstelling te profileren en het vak CKV te laten aansluiten op een bepaald schoolthema en/of schoolmissie.

Zo zijn er scholen waarbij de CKV-docenten met de leerlingen de straat opgaan om publieke kunstwerken te bekijken. De leerlingen maken foto's van de kunstwerken. Vervolgens gaan ze verdiepen door onderzoek te doen naar oorsprong en achtergrond van het betreffende werk. Ter afsluiting presenteren zij de kunstuitingen aan de klas.

Andere middelbare scholen bezoeken musea en doorlopen een interactief programma.

Vaak worden dergelijke initiatieven mede mogelijk gemaakt door medewerking van gemeentes. Wat de veruit de meeste scholen wel gemeen hebben, is dat zij externe partijen zoals maX Music inschakelen. Zo geven we samen een aantrekkelijke invulling aan het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming.

Externe ondersteuning bij het aanbieden van CKV

maX Music als samenwerkingspartnerAls CKV-docent wil je uiteraard dat alle leerlingen enthousiast meedoen tijdens jouw lessen. Je doet tenslotte hard je best om het lesprogramma zo interessant mogelijk voor hen te maken.
Hier gaat veel tijd en moeite in zitten. Maar bedenk je wel dat je niet alles zelf hoeft te doen.

Als je het zoeken naar de juiste kunstenaars, artiesten of specialisten kunt overlaten aan een derde partij zoals maX Music, dan scheelt je dat veel tijd.

Een goede samenwerkingspartner beschikt over een groot professioneel, cultureel multidisciplinair, netwerk. Hiermee kan de partner de tijdrovende zoektocht en de bijbehorende besprekingen van je overnemen.

In overleg met jou zetten wij grote lijnen uit en formuleren we ideeën en uitgangspunten. Aan de hand van de grote lijnen en uitgangspunten kijken we vervolgens naar de verschillende kunstzinnige en culturele workshops. Welke ckv activiteiten sluiten naadloos aan op eerdere lessen of behandelde thema's binnen het ckv vak?

Het aanbod van maX Music is enorm divers en er zijn altijd workshops die passen binnen het thema van jouw CKV-lesprogramma.

De ideale combinatie van maX Music en CKV

maX Music biedt een breed aanbod aan ckv activiteiten voor leerlingen vanaf de basisschool tot en met het voortgezet onderwijs. Met een enthousiast team van artistieke professionals geven wij onze passie en creatieve bevlogenheid door aan de volgende generatie.

Wij hebben een didactische achtergrond en veel culturele en kunstzinnige ervaring. Hiermee geven wij - in nauwe samenwerking met middelbare scholen en instellingen - invulling aan Culturele en Kunstzinnige Vorming.

Dit doen we voor diverse kunstcategorieën in alle domeinen en voor alle leerlingen en klassen. Een kleine greep:

Graffiti Workshop als onderdeel van het vak CKVBeeldende kunst workshops

Groepen van 12 tot 25 jongeren kunnen deelnemen aan een Graffiti Workshop. De workshops nemen één tot twee lesuren in beslag.

In een goed geventileerde ruimte (op locatie) gaan leerlingen gezamenlijk met verfspuitbussen aan het werk. Zij ontvangen instructies van ervaren en professionele graffiti kunstenaars en maken op actieve wijze kennis met deze moderne uiting van beeldende vorming.

Mochten er op locatie geen geschikte ruimtes zijn voor graffiti workshops, dan kan er ook worden gekozen voor een vorm van graffiti art die minder ventilatie nodig heeft.

Zo kan je ook kunst maken op trucker caps. Je werkt dan met stiften in plaats van met spuitbussen.

Je kunt zelfs graffiti maken met licht. In de Light Graffiti Workshop gebruiken we fotocamera's met een extra lange sluitingstijd. Zo ontstaan er prachtige resultaten met lichtlijnen.

Zandkunstenaars workshop

Zandtovenaar Workshop als onderdeel van het vak CKVLeerlingen aan de slag met lichtbakken en fijn zand, onder begeleiding van een professionele zandkunstenaar. De jongeren worden in deze workshop zelf de zandkunstenaars, en vertellen hun verhaal met diverse technieken en verschillende tekeningen in het zand.

De tekeningen van zandkunstenaars lopen op "natuurlijke" manier zoveel mogelijk in elkaar over. De presentaties nemen we direct op met een videocamera zodat de hele groep kan meekijken.

De Zandkunstenaars Workshop beslaat twee lesuren en per ronde kunnen er maximaal aan 30 jongeren deelnemen.

Uiteraard kunnen we bij de graffiti- en Zandkunstenaars Workshop vanuit een bepaald thema werken.

Bekijk meer beeldende CKV workshops.

Djembe WorkshopDjembe workshop

Cultuur en muziek komen samen tijdens de Djembe Workshop. Een van de vele muzikale groepsactiviteiten in het aanbod van maX Music.

Op authentieke Afrikaanse trommels worden leerlingen gestimuleerd om met hun handen bepaalde ritmes te trommelen. Deze ritmes lopen uitéén van traditionele Afrikaanse muziek tot aan moderne, hedendaagse ritmes. Ook kunnen we ritmes aanwenden die aansluiten op een bepaald schoolthema.

Om het creatief denken te stimuleren, kan er ook worden gekozen om de groep zelf, onder begeleiding van de workshopleider, muziek te laten maken en dit te presenteren tijdens een afsluiting van het CKV vak.
Houd er rekening mee dat een groepsworkshop djembé geluidsoverlast met zich mee brengt. De djembés nemen onze workshopleiders zelf mee naar jullie locatie.

Bekijk meer slagwerk workshops en lees onze blog over verschillende percussievormen.

DJ workshop

DJ WorkshopHedendaagse, succesvolle, DJ's hebben sterrenstatus bereikt. Het zal je dan ook niet verbazen dat de DJ Workshop en de Muziekproductie Workshop enorm populair zijn bij jongeren.

Wat is er dan mooier om deze populaire vorm van cultuur aan te bieden tijdens de CKV-les? Leerlingen leren om muziek op de maat in te starten en te mixen.

Ook scratchen en spinnen maken deel uit van de vaardigheden die door de workshopleider (een professionele DJ) worden aangeboden.
Afhankelijk van het aantal deelnemers, zal de workshopleider maximaal 15 dj-sets en muziek met zich meebrengen. De school hoeft alleen te zorgen voor een lokaal en tafels. Het aantal deelnemers per lesuur kan variëren van 10-30.

Bekijk meer muziek workshops.

Mediawijsheid WorkshopsWorkshops Mediawijsheid

Het gebruik van smartphones, iPads, computers en andere smart media apparatuur is helemaal van deze tijd. Leerlingen gebruiken deze apparaten vaak dagelijks maar waarschijnlijk niet als onderdeel van het CKV vak.

De workshops mediawijsheid brengen daar verandering in. Wat is echt en wat is nep? Door actief bezig te zijn met verschillende technieken, wordt duidelijk waar de grenzen liggen. Ook leren leerlingen bewerkingen te herkennen. Op een leerzame manier wordt gewerkt met technieken en smart apparaten met als resultaat kunstzinnige uitingen.

Onder leiding van een professionele workshopbegeleider worden leerlingen uitgedaagd om in kleine groepjes, op een andere manier bezig te zijn met bijvoorbeeld Augmented Reality. Hierbij plaatsen leerlingen een interactieve laag over een foto of (klassiek) schilderij met behulp van iPads en speciale apps.

Bekijk alle mediawijsheid workshops.

Workshops op maat

De grote lijnen en basis leerdoelen van CKV kunnen op verschillende wijzes worden behaald. Wij zijn gewend om in goed overleg met de school tot een goede invulling van de workshops te komen. Ook workshops op maat zijn bij maX Music geen uitzondering.

Muziek, creativiteit, beeldende vorming, techniek, en theater kunnen allemaal worden aangewend om thema's te ondersteunen in alle vier de domeinen van het Culturele en Kunstzinnige Vorming lesprogramma. Door de kunstcategorieën te combineren bieden wij de leerling een breed scala aan mogelijkheden. Uitingsvormen van kunst en cultuur die aansluiten op de belevingswereld van jongeren van groep één van de basisschool tot aan examenklassen van het hoger voortgezet onderwijs.

Neem contact op voor workshops op maat.

CultuurdagmaX Music CKV dag

Een mooie kans voor scholen om een onvergetelijke invulling te geven aan het CKV vak is een Cultuurdag of CKV Dag. Op deze dag wordt een carrousel aan workshops geboden die aansluiten op een bepaald kunstzinnig thema of cultureel onderwerp.

Verschillende klassen worden tijdens een cultuurdag opgedeeld in kleinere groepjes die met elkaar aan het creatieve werk gaan. Door verschillende workshops aan te bieden, kun je kiezen voor verdieping van een bepaalde techniek of kunstvorm. Ook kun je meerdere disciplines aanbieden en zo een verbreding en een combinatie van de activiteiten aan te bieden.

Een CKV dag kan feestelijk worden afgesloten door middel van een presentatie van de resultaten uit de verschillende workshops.

Stel je CKV dag samen uit alle workshops van maX Music.

Voorstellingen

De workshops die een sterke link hebben met muziek en theater kunnen worden gepresenteerd als (thematische) voorstellingen zoals gebeurt tijdens onze Theaterdag. Na een dag intensief leren en actief bezig zijn, is een mooi resultaat bereikt en voelen leerlingen zich extra gemotiveerd om datgene dat zij gedurende de dag hebben geleerd, in de praktijk te brengen en aan een publiek te laten zien. Na het succesvol optreden in besloten groep, is de stap om voor een groter publiek te spelen minder groot.

maX Music biedt ook de voorstelling 'Alone Together' met zang, dans en theater door professionele artiesten. Deze voorstelling kan goed worden ingezet voor paas- en kerstvieringen.

Het organiseren van cultuurdagen of voorstellingen is een hele uitdaging. Het is goed om te weten dat je hier met maX Music niet alleen voor staat. Wij hebben veel ervaring met verschillende kunstdisciplines en ontzorgen CKV-docenten en/of cultuurcoördinatoren door het praktische deel van de dag vorm te geven en te begeleiden. Ook denken wij graag met je mee over de invulling van de cultuurdagen en voorstellingen. Uiteraard zorgen wij ook voor de meeste materialen en apparatuur. Afhankelijk van de gekozen workshop(s) is vooraf altijd duidelijk wat wij meenemen en wat op locatie aanwezig dient te zijn.

Na een cultuurdag met afsluitende presentaties en/of voorstellingen, is het mooi om tijdens een reguliere CKV-les te reflecteren en evalueren. Het bespreken van waardevolle ervaringen en opgedane kennis, past exact in het vierde domein van de leerdoelen.

Het vak CKV en cultuurkaart acceptant

maX Music is cultuurkaart acceptant. Scholen kunnen ckv activiteiten van maX Music dus (deels) betalen met het tegoed dat de leerling op zijn of haar cultuurkaart heeft. Cultuurkaarten kunnen door scholen worden aangevraagd bij CJP.

Lees hier meer over in onze blog De Cultuurkaart - dit kan een school ermee.

Tot slot

maX Music is een culturele en kunstzinnige organisatie die bestaat uit een nauwe samenwerking met enthousiaste, creatieve, professionele en betrouwbare mensen die kunst en cultuur een warm hart toe dragen.

Door onze enorme motivatie en enthousiasme weten wij leerlingen van alle leeftijden en niveaus te bereiken en de beste versie van hun creatieve zelf te uiten. Een lesprogramma Culturele en Kunstzinnige Vorming is nog nooit zo populair geweest op middelbare scholen als met de workshops van maX Music!

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden en hoe onze workshops jouw CKV-les kunnen invullen.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.