Wat is een cultuurdag?

Bij een Cultuurdag, CKV Dag of Workshopdag komen onze artiesten en kunstenaars naar jullie school toe.
In de klassen verzorgen we workshops media, theater, muziek, kunst/techniek, dans, en sportief.

Alle workshops sluiten goed aan op de belevingswereld van jongeren, en banen de weg voor verdiepende culturele ervaringen. Daarnaast zorgen voor de culturele en kunstzinnige activiteiten voor verbinding.

In goed overleg maken wij een eigentijds programma op maat dat aansluit op jullie wensen en doelen, het aantal leerlingen, en natuurlijk het beschikbare budget.

Mogelijke thema's
Kies je een van-alles-wat programma, of ga je voor een thema als rode draad door alle workshops?
Thema's als 'diversiteit' of 'burgerschap' zijn bijvoorbeeld heel relevant. Lees ook onze Blog: Burgerschapsvorming - dat kan ook creatief.

Vrijblijvend brainstormen of gelijk een prijsopgave? Bel ons op 085-2016684.

Cultuurdag - ook beschikbaar voor Kinderen

Voorbeeld 1: Workshopdag vmbo-school

Een vmbo-school organiseert een workshopdag voor 6 klassen. De school wil alle klassen actieve workshops laten volgen.

Carrousel
maX Music verzorgt een carrousel met workshops Vloggen, Skateboarden, Theatersport, Rap en Breakdance en Graffiti.

Gedurende een dagdeel vinden er in klas- en gymlokalen 2 workshoprondes van steeds zo'n 75 minuten plaats (tijdsduur kan in overleg).

Elke leerling volgt 2 van de 6 beschikbare workshops. De school kan zelf bepalen of ze de leerlingen van tevoren zelf laten kiezen (wat de motivatie verhoogt) of dat de leerlingen worden ingedeeld met hun eigen klas.

...image
...image
...image
...image
...image
...image
...image
...image

Voorbeeld 2: Kunstzinnige themaweek lyceum

Een lyceum organiseert een themaweek voor 3 klassen uit het 3e en 4e leerjaar, en wil graag kunstvormen van over de hele wereld aan bod laten komen.

Elke dag iets anders
maX Music verzorgt gedurende de week workshops Gamelan (Indonesische muziek), Latin Percussie, Capoeira, en Zandkunst. Elke dag wordt er een andere workshop gegeven, steeds 2 lesuren per klas. Op deze manier volgen alle leerlingen alle workshops.

Optioneel: Presentatie
Na de workshops kan er een korte presentatie plaatsvinden waarbij alle leerlingen hun laatst gevolgde workshop aan elkaar presenteren en die wordt gehost door de rap workshopleider.

Deze presentatie kan plaatsvinden in een gymzaal of aula, zo nodig met geluidsversterking die wij zelf meebrengen. Een dergelijke presentatie is altijd een spetterende afsluiting van de dag.

Bekijk een overzicht van alle workshops waarmee een Cultuurdag kan worden gevuld.

Jongeren Cultuurdag - ook beschikbaar voor Kinderen

Wie regelt wat bij een kunstendag?

Herkenbare maX Music coordinatorDe artiesten en kunstenaars nemen zelf de benodigde instrumenten en apparatuur mee. Voor een eventuele presentatie verzorgt maX Music de geluidsinstallatie (speakers, mixer, en microfoons) voor zover niet al aanwezig op de locatie.

Het is prettig als er per workshop een docent (bekend met de leerlingen) van de school aanwezig is om te assisteren en zo nodig de orde te handhaven.
Er is van maX Music een coördinator aanwezig die aanspreekpunt voor de school is. Het is prettig als er ook vanuit de school 1 aanspreekpunt continu aanwezig is die van alles op de hoogte is.

Lees hier meer over het team van maX Music.

Rooster
Het tijdschema en de indeling van groepen in de beschikbare workshops wordt in goed overleg vastgesteld. maX Music kan hier een eerste voorstel voor doen.

De workshopruimtes dienen minimaal 30 minuten voor aanvang van de eerste workshopronde beschikbaar te zijn voor preparatie en soundcheck.

De ruimte voor de gezamenlijke presentatie dient minimaal 60-90 minuten voor aanvang van de presentatie beschikbaar te zijn voor preparatie en soundcheck.

Presentatie
Aan een optionele presentatie werken alle groepen mee. In een gezamenlijke presentatie van max. 60 minuten is ruimte voor zo'n 10 presentatiemomenten waarbij meerdere groepen kunnen worden samengevoegd. De volgorde voor de presentaties wordt opgesteld door maX Music.

--> Hoe ziet zoiets er nu uit in de praktijk? Bekijk een 'achter-de-schermen' Vlog van een cultuurdag

Jongeren Cultuurdag - ook beschikbaar voor Kinderen

Prijs cultuurdag voortgezet onderwijs

We maken graag een voorstel op maat voor jullie workshopdag.

Neem contact op voor meer informatie en een vrijblijvende prijsopgave via het korte contactformulier op deze pagina, of uitgebreid op de contactpagina.

Bellen is vaak sneller (en leuker) op +31 (0)85-2016684.

Betalen met de cultuurkaart
maX Music is acceptant van de Cultuurkaart. Dit betekent dat je als school een deel van de workshopkosten of zelfs het complete bedrag kunt betalen met deze kaart die je bij het CJP kunt aanvragen.

Lees ook onze blog over de cultuurkaart.

Vraag snel informatie aan

Ja, houd mij op de hoogte van:
CAPTCHA
Het volgende veld is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.