fbpx Black Gospel Workshop voor volwassenen | maX Music Overslaan en naar de inhoud gaan
loading...
Filter beschikbare workshops

Black Gospel Workshop voor volwassenen

Gospel Koor Workshop

"Amazing Grace" gezien op televisie? Je kunt toch bijna niet stil staan bij het horen en zien van een swingend en springend black gospel koor? Voor even worden jullie nu zelf het koor.
Jong of oud, blank of gekleurd, gelovig of niet; je kunt gewoon niet anders dan mee swingen en klappen met de energieke, hoopvolle muziek en de bevlogen, soulvolle zangstemmen.

Deze belevenis haal je in huis met onze Black Gospel Workshop, bijvoorbeeld als teamactiviteit. Muzikale voorkennis of zangervaring is niet nodig. Mocht de groep wel gevorderd zijn (bijvoorbeeld als koor), dan passen we daar de workshop op aan.

Bel ons vrijblijvend op +31 (0)85-2016684.

Workshop gospel leren zingen

De Workshop Gospel Zingen is een originele en creatieve invulling van een bedrijfsuitje of feest! Het samen meerstemmig leren zingen van songs zoals Lean On Me en Something Inside So Strong is een leuke, enerverende maar ook gezellige ervaring.

De deelnemers worden door een enthousiaste workshopleider meegevoerd naar de Amerikaanse katoenplantages, waar ruim een eeuw geleden de eerste negro-spirituals door de Afrikaanse slaven werden bedacht en gezongen.

De benaming 'black gospel' staat nu niet meer zozeer voor de benodigde huidskleur van de deelnemers, maar meer voor de muziekstijl en de dynamische manier van zingen.

Workshop black gospel zingen voor volwassenen van maX Music
Gospel Workshop voor volwassenen van maX Music
Workshop Gospel Zingen voor volwassenen van maX Music
Black Gospel Workshop voor volwassenen van maX Music
Black Gospel Workshop voor volwassenen van maX Music
Black Gospel Workshop voor volwassenen van maX Music
Workshop black gospel zingen voor volwassenen van maX Music
Workshop black gospel zingen voor volwassenen van maX Music
Theatersport Workshop

Theatersport

Hieronder leest u hoe de Workshop Theatersport past in onze Leerlijn Theater voor het basisonderwijs

Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Theatersport.

Samenvatting workshop 
In de workshop Theatersport gaan de leerlingen heel actief aan de slag met in allerlei theater-spellen om in een hoog tempo en met veel concentratie op elkaar te reageren, fysiek en/of verbaal. Belangrijkste pijlers zijn: plezier, lef, fouten-maken-moet en de vrijheid ervaren om kunnen improviseren. Theatersport is ontworpen om plankenkoorts weg te nemen, je staat niet in de spotlight om het ‘goed’ te doen, maar om in contact te zijn met de ander. Waardoor vrijheid in het spelen kan ontstaan. 

Karakteristieken

 • De enthousiaste workshopleider betrekt de hele groep in het doen van spellen met als doel de leerlingen met aandacht en concentratie op elkaar te laten reageren.
 • De leerlingen oefenen om spontaan en in hoog tempo op elkaar te reageren door fantasie en het associatieve vermogen te gebruiken.
 • De fantasie wordt ook geprikkeld door de theatrale insteek van de spellen. De fictieve situaties die leerlingen spelen zijn vaak uiterst komisch.
 • De leerlingen zijn vaak beurtelings elkaars publiek. Het publiek is ook actief betrokken omdat zij moeten reageren.
 • Door het wedstrijd element worden de leerlingen meegenomen in het spel en daardoor ontwikkelen zij (vaak onbewust) durf, creativiteit en improvisatievermogen.
 • In theatersport geldt: lachen = leren, ook wanneer je verliest of af gaat.

Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau 
Leerlingen uit groep 6 tot en met 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met veel plezier doen. Het sluit aan bij de belevingswereld omdat de aandacht van de leerlingen gericht is op elkaar. Vanaf groep 6 komen de leerlingen langzaam maar zeker in de jonge adolescentie-fase waarin zelf-conceptualisering dominanter wordt. De werkelijkheid om hen heen is interessant en ze zijn gevoelig voor stereotypering. De leerlingen beschrijving elkaar en zichzelf nu ook meer op basis van psychologische kenmerken. Dit alles stelt hen in staat om relaties te analyseren en te beoordelen en achterliggende motieven te bedenken bij gedrag. Dit maakt dat het spelen van rollen binnen en theatrale context voor hen uitdagend en interessant is.

Leerdoelen 
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Leren een personage vorm te geven in een theatrale context (Kerndoelen 1, 34, 54, 56)
 • Inleven in een verhaal en emoties uitbeelden door spel, zang en beweging (Kerndoelen 1, 54, 55)
 • Spontaan en creatief reageren op een theatraal gegeven, oftewel improvisatie (Kerndoelen 1, 3, 10, 34, 54, 55)
 • Samenwerken op een manier dat je de ander aanvoelt (Kerndoelen 34, 35, 37, 55, 58)
 • Het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar versterken (Kerndoelen 1, 3, 10, 34, 37)
 • Vrijheid ervaren in het uiten van jezelf in spel, zang en bewegingen (Kerndoelen 1, 3, 10, 54)

Suggesties mogelijk vervolgtraject 
De workshop kan worden uitgebreid tot een lessenreeks van vijf lessen. In de lessenreeks kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan concrete doelen in het verbeteren van de groepsdynamiek als: luisteren naar elkaar, elkaar includeren. Of juist in het wegnemen van plankenkoorts. 

Routeplanner 
Geschikte workshops voorafgaand aan Theatersport zijn bijvoorbeeld Musical en Musical/Showdance
Een goed vervolg op Theatersport is bijvoorbeeld de Workshop Live Looping en/of Soap Acteren
In de Workshop Musical wordt er ingegaan op de theatrale houding gericht op het publiek. In de Workshop Musical/Showdance ligt de aandacht volledig op het dansen en het vertellen met lichaam in plaats van met de stem. Bij Soap Acteren staat acteren in een rol centraal. In de Workshop Live Looping worden theatrale en muzikale vaardigheden gecombineerd met techniek.

Djembé Workshop

Djembé

Hieronder leest u hoe de Workshop Djembé past in onze Leerlijn Muziek voor het basisonderwijs.

Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Djembé.

Karakteristieken

 • De workshop wordt geleid door een enthousiaste en ervaren slagwerkdocent.
 • De meegenomen instrumenten nodigen uit om te worden aangeraakt en onderzocht.
 • De deelnemers kunnen vanaf de start van de workshop meteen meespelen en geluid maken.
 • De workshop heeft verschillende elementen waarin steeds andere acties van de deelnemers wordt gevraagd zoals: luisteren, ritmes nadoen, samenspelen, motorische vaardigheden in het spelen van een instrument, praktisch inzicht en reflectie.
 • De deelnemers werken samen aan een slagwerkstuk dat desgewenst kan worden gepresenteerd.
 • Er is ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers.

Aansluiting op belevingswereld & kennisniveau
Leerlingen uit groep 5 tot en met 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met plezier doen. De workshop Djembé is ook geschikt voor leerlingen in het speciaal onderwijs met een doe-/denkvermogen van een 7- jarige.
Door toenemende cognitieve vaardigheden vanaf het 8ste jaar groeit het vermogen bij de leerling om zichzelf en hun handelingen te plaatsen in het geheel. De leerlingen gaan graag samenwerkingen aan. In deze workshop reageren de leerlingen op elkaar met ritme-klanken, dit versterkt de betrokkenheid in het maken van de ritmes.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Aan de hand van het ritmisch benaderen van woorden en (kinder)liedjes werken we onder leiding van de docent spelenderwijs aan een slagwerkstuk met veel variatie en eigen inbreng. (Kerndoelen 1, 2, 34, 37, 39)
 • Kennismaken met het bespelen van de djembé. Ieder kind heeft een djembé tot zijn beschikking tijdens de workshop. (Kerndoel 54)
 • We onderzoeken de klanken van de djembé. En spelen met volume, toon en tempo en het stapelen van (traditionele) ritmes. (Kerndoelen 1, 54)
 • Actief bewegingen en geluiden nadoen en zelf inbrengen. (Kerndoelen 54, 55, 58)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De Workshop Djembé kan worden uitgebreid tot een reeks van vijf lessen. In de workshopreeks werken we toe naar een groter optreden. Er is dan meer verdieping, meer aandacht voor de verschillende individuen en het accent zal dan ook meer op de presentatie liggen.

Routeplanner
Een geschikte workshop voorafgaand aan Djembé is Percussie.
Geschikte vervolgworkshops zijn CajonStreetbeats en Latin Percussie, waarin ritme, tempo en dynamiek een andere rol krijgen. Er wordt in deze workshop met andere klankkleuren en ritmes gewerkt. Door de ervaringen in de Djembé workshop weten de leerlingen wat er van hen wordt verwacht in het aanleren van ritmes en kunnen zie in ander soortige ritme-workshops hun vaardigheden individueel en als groep verdiepen.
Maar ook Gospel Zingen is een goede vervolg workshop. Het ritme gevoel wordt dan vertaald naar zingen. Het gospel zingen zou zelfs door Djembé spelers begeleid kunnen worden.

Latin Percussie Workshop

Latin Percussie

Hieronder leest u hoe de Workshop Latin Percussie past in onze leerlijn muziek voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Latin Percussie.

Karakteristieken

 • De workshop wordt geleid door een enthousiaste en ervaren slagwerkdocent.
 • De meegenomen instrumenten nodigen uit om aangeraakt en bespeeld te worden.
 • De deelnemers kunnen vanaf de start van de workshop meteen mee- spelen en geluid maken.
 • De deelnemers werken samen aan een slagwerkstuk dat desgewenst kan worden gepresenteerd.
 • Er is ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers.
 • De workshop heeft verschillende elementen waarin steeds andere acties van de kinderen wordt gevraagd zoals: luisteren, ritmes nadoen, samenspelen, motorische vaardigheden in het spelen van een instrument, praktisch inzicht en reflectie.

Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau
Leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met veel plezier doen. Latin Percussie is ook geschikt voor leerlingen in het speciaal onderwijs met een doe-/denkvermogen van een 10- jarige.
Door toenemende cognitieve vaardigheden vanaf het 10de jaar groeit het vermogen bij de leerling om zichzelf en hun handelingen te plaatsen in het geheel. De leerlingen gaan graag samenwerkingen aan. In deze workshop reageren de leerlingen op elkaar met ritme-klanken, dit versterkt de betrokkenheid in het maken van de ritmes.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Aan de hand van (vereenvoudigde) traditionele ritmes werken aan een slagwerkstuk met veel variatie en eigen inbreng. (Kerndoelen 1, 2, 34, 37, 39)
 • Kennismaken met het bespelen van slagwerkinstrumenten. Ieder kind heeft een eigen slagwerkinstrument tot zijn beschikking tijdens de workshop. (Kerndoel 54)
 • Actief bewegingen en geluiden nadoen en zelf inbrengen. (Kerndoelen 54, 55, 58)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De Workshop Latin Percussie kan worden uitgebreid tot een reeks van vijf lessen. In de workshopreeks werken we toe naar een groter optreden. Er is dan meer verdieping, meer aandacht voor de verschillende individuen en het accent zal dan ook meer op de presentatie liggen.

Routeplanner
Een geschikte workshops voorafgaand aan Latin Percussie is Djembé of Streetbeats, maar deze workshops zouden ook net zo goed een vervolgworkshop kunnen zijn. Nog meer geschikte vervolgworkshops zijn Cajón en Live Looping
In deze workshops hebben ritme, tempo en dynamiek weer een andere rol. Djembé wordt met de handen bespeeld. En er wordt vanuit Afrikaans traditionele ritmes gewerkt. In de workshop Cajon gaan de leerlingen door op Zuid-Amerikaanse ritmes op een bijzonder instrument. In de Workshop Streetbeats worden er ritmes gemaakt met alledaagse objecten. En gaan de leerlingen op klank-onderzoek uit. In deze workshops verbreden de deelnemers hun kijk op slagwerk. Bij Live Looping worden ritmes bewerkt met multimedia.

Black Gospel Workshop

Gospel Zingen

Hieronder leest u hoe de Workshop Gospel Zingen past in onze Leerlijn Muziek voor het basisonderwijs.

Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Gospel Zingen.


Samenvatting workshop
De leerlingen leren kort iets over het ontstaan van de gospelsongs. En dan gaan de leerlingen vooral aan de slag met het zingen. Het stemgebruik in het zingen van de gospels is niet subtiel en ingehouden, maar juist uitbundig. Soms euforisch of juist erg dramatisch. In de workshop enthousiasmeren we de leerlingen écht van zich te laten horen.

Karakteristieken

 • De workshop wordt gegeven door een bekende zanger of dirigent uit de gospelwereld.
 • De leerlingen gaan aan de slag met specifiek gospel-repertoire en leren wat de kenmerken daarvan zijn.
 • De leerlingen ervaren het gevoel, het swingen, van de gospels.
 • De leerlingen worden uitgedaagd zich te laten horen.
 • De leerlingen ervaren in het samen zingen hoe de stemmen in elkaar smelten en elkaar versterken.
 • De leerlingen leren muzikale begrippen als: tempo, feel, volume, laidback, opmaat, inzetten, crescendo etc.
 • De leerlingen leren om te gaan met hun stem: houding, ademsteun, articulatie, vrij zingen, resoneren, muzikaal fraseren en intonatie.

Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau
Deze workshop is geschikt vanaf groep 3 van het basisonderwijs. De inhoud van de workshop wordt aangepast aan de leeftijd van de leerlingen. Vanaf groep 3 tot en met 5 zal er in het Nederlands gezongen worden of in eenvoudig Engels. We werken met songs waarin de zinnen steeds herhaald worden en woorden kiezen die makkelijk onthouden.

De zangstem maakt een grote ontwikkeling door van groep 3 tot en met groep 8. In de onderbouw zal de zangtechniek spelenderwijs, verhalend worden overgebracht. Waarin de leerlingen voor leren door waarneming en voor- en nadoen. Vanaf de bovenbouw zal de workshop verdiept worden met songs waarin de teksten een complexere betekenis hebben. En gaan we concreet aan de slag met zangtechnieken en leggen we meer uit over muzikale aspecten van het samen zingen.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • De leerlingen worden uitgedaagd zichzelf te laten horen. (Kerndoelen 34, 54)
 • De leerlingen leren in de workshop hoe zij hun (zang-)stem beter kunnen gebruiken. (Kerndoel 54)
 • De leerlingen worden uitgedaagd zichzelf een bepaalde houding te geven voor een publiek. (Kerndoelen 54, 56, 57, 58)
 • De leerlingen leren naar elkaar luisteren en op te gaan in een geheel van stemgeluid. (Kerndoelen 37, 55)
 • De leerlingen leren door middel van een lied een boodschap te communiceren aan het publiek. (Kerndoelen 13, 14, 37, 54)
 • De leerlingen verbreden hun kennis met betrekken tot muziekrepertoire en ze zijn in staat het op waarde te schatten omdat ze kennis hebben genomen van de culturele context. (Kerndoel 56)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De Workshop Gospel kan worden uitgebreid tot een reeks van 5 tot 15 lessen. In de workshopreeks werken we toe naar een uitgebreid optreden, mogelijk met live band met een divers repertoire en wisselende bezetting, verschillende groepjes, duetten en solo’s.

Routeplanner
Een geschikte workshops voorafgaand aan Gospel Zingen is StemSterren.
Geschikte vervolgworkshop zijn Musical, Musical/Showdance of Streetdance.
Al deze podiumkunst-vormen zijn gericht op publiek en het overbrengen van een boodschap. De wijze waarop je jezelf uitdrukt verschilt in deze workshops. In de Dans workshops ligt de nadruk op het vertellen met het lichaam. In de workshop Stemsterren, wordt gewerkt met populaire muziek. In de workshop Musical ligt de nadruk op acteren, lichaamstaal en tekst. Bij Soap Acteren ligt de nadruk meer op klein spel en de verhoudingen tussen de personages.

Muziekavontuur Workshop

Muziekavontuur

Hieronder leest u hoe de Workshop Muziekavontuur past in onze Leerlijn Muziek voor het basisonderwijs.

Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Muziekavontuur.

Samenvatting workshop
De Workshop Muziekavontuur gaat over geluiden maken, opnemen, beluisteren en inbeelden wat het geluid zou kunnen betekenen. De workshopleider vertelt een verhaal waarbij de deelnemers geluiden en muziek maken.

Karakteristieken

 • De workshopleider is enthousiast en bespeelt verschillende instrumenten.
 • De instrumenten die klaarliggen nodigen uit om aangeraakt en onderzocht te worden.
 • De deelnemers kunnen vanaf de start van de workshop meteen meebewegen en geluid maken.
 • De workshop heeft verschillende elementen waarin steeds andere acties van de kinderen wordt gevraagd zoals inbeelden, luisteren, bewegingen nadoen, samenwerken, motorische vaardigheden in het spelen van een instrument, praktisch inzicht en reflectie.
 • Er is ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers.

Aansluiting op Belevingswereld & Kennisniveau
Leerlingen uit groep 1 tot en met groep 4 uit het primair onderwijs kunnen deze workshop met veel plezier doen. Het verhaal in de workshop sluit aan bij de belevingswereld van de leerlingen. De thema’s die in het verhaal worden verwerkt zijn: circus, zomer, dieren en de kermis.
Muziekavontuur is ook geschikt voor leerlingen in het speciaal onderwijs met een denkvermogen van een 4- tot 7-jarige.
De vaardigheden zelfwaarneming en zelfverbeelding staan centraal in deze workshop. Klanken, beelden en geluiden zijn herkenbaar voor de leerlingen. In het zelf maken van geluid verbeelden de leerlingen hun wereld op hun eigen wijze.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Luisteren naar en inleven in een spannend verhaal. (Kerndoelen 1, 2, 34)
 • Het koppelen van geluiden aan een verhaal, zoals het verklanken van de omgeving of het verklanken van acties. (Kerndoelen 1, 54)
 • Kennismaken met het spelen van instrumenten; elk kind mag 1 of 2 instrumenten bespelen. (Kerndoel 54)
 • Actief bewegingen en geluiden nadoen en betekenis geven aan het klinkende resultaat. (Kerndoelen 54, 55, 58)
 • Na het terugluisteren van een audio-opname reflecteren op de muziek, het verhaal en de samenhang tussen die twee. (Kerndoelen 1, 54, 55)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De workshop kan worden uitgebreid tot een reeks van vijf lessen. In de workshop-reeks werken we toe naar een klein optreden.
In een workshopreeks:

 • Krijgen de kinderen de mogelijkheid om op alle instrumenten te spelen. Hierdoor is er meer afwisseling en verdieping.
 • In een workshopreeks leren de kinderen verschillende liedjes, muziekspelletjes en dansjes.
 • In de workshopreeks spelen de kinderen een rol in het verhaal, zowel muzikaal, als in karakter.

Routeplanner
Geschikte vervolgworkshops zijn Percussie, Djembé of Streetbeats.
In deze workshops krijgen ritme, tempo en dynamiek een grotere rol. In de Workshop Musical zijn acteren, dansen en zingen een aanvulling op het verhaal en wordt de dramatische kant van muziek verder belicht.

Stemsterren Workshop

StemSterren

Hieronder leest u hoe de Workshop StemSterren past in onze leerlijn muziek voor het basisonderwijs.

Klik hier voor praktische informatie over de Workshop StemSterren.

Samenvatting workshop
In de workshop gaan de leerlingen aan de slag met hun zangstem, moderne popmuziek en krijgen de leerlingen een training in podium performance.
De workshopleider is een enthousiaste en ervaren zang- en podiumartiest en heeft ervaring om leerlingen van verschillende niveaus te betrekken bij het zingen en het optreden.

Karakteristieken

 • De workshop wordt voor een groot deel bepaald door de keuze van het repertoire. Het repertoire wordt bepaald door de doelgroep. In de lesbrief staat omschreven hoe de docent dit organiseert.
 • De workshop sluit aan bij de muzikale belevingswereld van de leerlingen, tenzij daar bewust van wordt afgeweken.
 • De leerlingen worden uitgedaagd van zich te laten horen.
 • De leerlingen ervaren in het samen zingen hoe de stemmen in elkaar versmelten en elkaar versterken.
 • De leerlingen leren muzikale begrippen als: tempo, ritme-opvatting, volume, opmaat, inzetten, crescendo ect.
 • De leerlingen leren om te gaan met hun stem: houding, ademsteun, articulatie, vrij zingen, resoneren, muzikaal fraseren en intonatie.

Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau
Leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop goed volgen. StemSterren is ook geschikt voor leerlingen in het speciaal onderwijs vanaf een doe-/denkvermogen van een 7-jarige.
Het kennisniveau van deze workshop verschilt per leeftijdscategorie. In de groepen 3 tot en met 5 zal er in het Nederlands worden gezongen. Vanaf groep 6 kan een songtekst ook in het Engels zijn. De zangstem is vanaf groep 3 tot en met 6 nog jong en licht van karakter, de leerlingen hebben de ondersteuning van elkaar nodig. Vanaf groep 6 krijgt de stem meer een eigen karakter. Vanaf groep 7 en 8 worden leerlingen steeds meer zelfbewust en ligt het accent meer op de sociale betrokkenheid, moed en durf om zich te laten horen.

Leerdoelen
Inclusief de nummers van de relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • De leerlingen worden uitgedaagd zichzelf te laten horen (Kerndoelen 34, 54)
 • De leerlingen leren in de workshop hoe zij hun (zang-)stem beter kunnen gebruiken (Kerndoel 54)
 • De leerlingen worden uitgedaagd zichzelf een bepaalde houding te geven voor een publiek (Kerndoelen 54, 56, 57 en 58)
 • De leerlingen leren naar elkaar luisteren en op te gaan in een geheel van stemgeluid (Kerndoelen 37,55)
 • De leerlingen leren door middel van een lied een boodschap te communiceren aan het publiek. (Kerndoelen 13, 14, 37, 54)
 • De leerlingen raken bekend met populaire muziek. (Kerndoel 56)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De Workshop StemSterren kan desgewenst worden uitgebreid tot een reeks van 5 tot 15 lessen. In de workshopreeks werken we toe naar een uitgebreid optreden, mogelijk met live band met een divers repertoire en wisselende bezetting, verschillende groepjes, duetten en solo’s.

Routeplanner
Een geschikte workshop voorafgaand aan StemSterren is Zang & Dans.
Geschikte vervolgworkshops zijn: Musical, Gospel Zingen en/of Musical/Showdance.
Al deze podiumkunst-vormen zijn in meer of mindere mate gericht op publiek en het overbrengen van een boodschap. De wijze waarop je jezelf uitdrukt verschilt in deze workshops. Bij Musical/Showdance ligt de nadruk op het vertellen met het lichaam. Bij de workshop Musical ligt de nadruk op acteren, lichaamstaal en tekst. En bij Gospel Zingen wordt het zingen verdiept door specifiek repertoire met een meer intense boodschap.

Streetbeats Workshop

Streetbeats

Hieronder leest u hoe de Workshop Streetbeats past in onze Leerlijn Muziek voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Streetbeats.

Samenvatting workshop
Streetbeats is een laagdrempelige slagwerk workshop waarin de deelnemers tot de ontdekking komen dat elk gebruiksvoorwerp een klank heeft. Waar je ook op slaat, het maakt geluid. Dus zelfs met plastic emmers en tonnen kun je muziek maken.

Karakteristieken

 • De workshop wordt geleid door een enthousiaste en ervaren slagwerkdocent.
 • De meegenomen objecten nodigen uit om aangeraakt en onderzocht te worden.
 • De deelnemers kunnen vanaf de start van de workshop meteen mee- spelen en geluid maken.
 • De workshop heeft verschillende elementen waarin steeds andere acties van de kinderen wordt gevraagd zoals: luisteren, ritmes nadoen, samenspelen, motorische vaardigheden in het spelen van een instrument, praktisch inzicht en reflectie.
 • De deelnemers werken samen aan een slagwerkstuk dat gepresenteerd zou kunnen worden wanneer hier behoefte naar is. Er is ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers.

Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau
Leerlingen uit groep 5 tot en met 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop goed volgen. De Workshop Streetbeats is ook geschikt voor leerlingen in het speciaal onderwijs is ook geschikt voor leerlingen in het speciaal onderwijs vanaf een doe-/denkvermogen van een 7-jarige.
Door toenemende cognitieve vaardigheden vanaf het 8ste jaar groeit het vermogen bij de leerling om zichzelf en hun handelingen te plaatsen in het geheel. De leerlingen gaan graag samenwerkingen aan. In deze workshop reageren de leerlingen op elkaar met klanken, dit versterkt de betrokkenheid in het maken van de ritmes.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Aan de hand van het ritmisch benaderen van woorden en (kinder)liedjes spelenderwijs werken aan een slagwerkstuk met veel variatie en eigen inbreng. (Kerndoelen 1, 2, 34, 37, 39)
 • Kennismaken met het bespelen van slagwerk “instrumenten”. Ieder kind heeft een eigen slagwerk “instrument” tot zijn beschikking tijdens de workshop. (Kerndoel 54)
 • Onderzoeken van geluiden uit meegebrachte objecten. Zoeken naar ritmische/muzikale mogelijkheden met deze klanken en spelen met volume, toon en tempo. (Kerndoelen 1, 54)
 • Actief bewegingen en geluiden nadoen en zelf inbrengen. (Kerndoelen 54, 55, 58)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De workshop kan worden uitgebreid tot een reeks van vijf lessen. In de workshopreeks wordt toegewerkt naar een groter optreden. Er is meer verdieping, meer aandacht voor de verschillende individuen en het accent zal dan ook meer op de presentatie liggen.

Routeplanner
Geschikte workshops voorafgaand aan Streetbeats zijn Percussie en Djembé.
Geschikte vervolgworkshops zijn Latin Percussie, Cajon of Live Looping waarin ritme, tempo en dynamiek op een andere manier nadruk krijgen. Bij Latin Percussie en Cajon wordt er veel meer vanuit de tradities van de muziekstijl gewerkt, kunnen de deelnemers zich muzikaal en ritmisch nog verder ontwikkelen. Bij Live Looping worden ritmisch bewerkt met multimedia.

Latin Percussie Workshop

Percussie

Hieronder leest u hoe de Workshop Percussie past in onze leerlijn muziek voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Percussie.

Samenvatting workshop
Percussie is een natuurlijke manier van ritmes maken op slagwerkinstrumenten ofwel percussie instrumenten. De leerlingen spelen bijvoorbeeld op shakers, conga’s en bongo’s. Door het spelen met de fantasie met het maken van drumgeluiden worden ritmes leuk en makkelijk te onthouden. Zo worden olifanten-stappen kwart-noten, en appels & peren worden ritmische zinnen.

Karakteristieken

 • De workshop wordt geleid door een enthousiaste en ervaren slagwerkdocent.
 • De meegenomen instrumenten nodigen uit om aangeraakt en bespeeld te worden.
 • De deelnemers kunnen vanaf de start van de workshop meteen mee- spelen en geluid maken.
 • De parameters van muziek komen aan bod: hard en zacht, snel en langzaam
 • De deelnemers werken samen aan een slagwerkstuk dat desgewenst kan worden gepresenteerd.
 • De deelnemers worden bewust van hun eigen spel en leren naar elkaar te luisteren.
 • De deelnemers leren muzikaal op elkaar te reageren
 • De workshop heeft verschillende elementen waarin steeds andere acties van de kinderen wordt gevraagd zoals: luisteren, ritmes nadoen, samenspelen, motorische vaardigheden in het spelen van een instrument

Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau
Leerlingen uit groep 1 tot en met groep 5 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met plezier doen. Percussie is ook geschikt voor leerlingen in het speciaal onderwijs vanaf een doe-/denkvermogen van een 5-jarige.
De workshops Percussie richt zich op het kennisniveau van groep 1 tot en met groep 5 door ritme niet als een abstract gegeven te zien, maar als een herkenbaar fenomeen in de belevingswereld van de leerlingen. De methodiek van deze workshop richt zich waarneembare en concrete handelingen. Het spelen van de muziek zal vooral geleerd worden door veel herhaling en het voor- en nadoen van muzikale frasen.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Aan de hand van (vereenvoudigde) traditionele ritmes werken aan een slagwerkstuk met veel variatie en eigen inbreng. (Kerndoelen 1, 2, 34, 37, 39)
 • Kennismaken met het bespelen van slagwerkinstrumenten. Ieder kind heeft een eigen slagwerkinstrument tot zijn beschikking tijdens de workshop. (Kerndoel 54)
 • Actief bewegingen en geluiden nadoen en zelf inbrengen. (Kerndoelen 54, 55, 58)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De Workshop Percussie kan worden uitgebreid tot een reeks van vijf lessen. In de workshopreeks werken we toe naar een groter optreden. Er is dan meer verdieping, meer aandacht voor de verschillende individuen en het accent zal dan ook meer op de presentatie liggen.

Routeplanner
Een geschikte workshop voorafgaand aan Percussie is Muziekavontuur.
Geschikte vervolgworkshops zijn Djembé, Cajón en/of Streetbeats.
In deze workshops hebben ritme, tempo en dynamiek weer een andere rol. Djembé wordt met de handen bespeeld. En er wordt vanuit Afrikaans traditionele ritmes gewerkt. Ook in de Workshop Cajón wordt met de handen gespeeld en zijn de ritmes exotischer van aard. In de workshop Streetbeats worden er ritmes gemaakt met alledaagse objecten. En gaan de leerlingen op klank- onderzoek uit. In deze workshops verbreden de deelnemers hun kijk op slagwerk.

Cajon Workshop

Cajon

Hieronder leest u hoe de Workshop Cajon past in onze leerlijn muziek voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Cajon.

Samenvatting workshop
In de Workshop Cajon wordt er op speelse wijze gewerkt aan muzikale en ritmische vaardigheden. De invulling van de workshop bestaat uit verschillende muzikale “spelletjes” en ritmes. Al dan niet ondersteund met de ritmiek van bepaalde woorden. Aan de hand van deze ritmes en muzikale afspraken wordt er aan een muziekstuk gewerkt waar ook ruimte is voor eigen inbreng van de leerlingen als daar behoefte aan is. Met als doel: Plezier maken en daarbij ook nog ‘s je muzikale vaardigheden verbeteren of zelfs het geleerde presenteren.

Karakteristieken

 • De workshop wordt geleid door een enthousiaste en ervaren slagwerkdocent.
 • De meegenomen cajones en andere instrumenten nodigen uit om te worden aangeraakt en onderzocht.
 • De deelnemers kunnen vanaf de start van de workshop meteen meespelen en geluid maken.
 • De workshop heeft verschillende elementen waarin steeds andere acties van de deelnemers wordt gevraagd zoals: luisteren naar de docent en elkaar, ritmes nadoen, samenspelen, motorische vaardigheden in het spelen van een instrument, praktisch inzicht en reflectie.
 • De deelnemers werken samen aan een slagwerkstuk dat desgewenst kan worden gepresenteerd.
 • Er is ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers.

Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau
Leerlingen uit groep 5 tot en met 8 en leerlingen van de middelbare school kunnen deze workshop met veel plezier doen. De Workshop Cajon is ook geschikt voor leerlingen in het speciaal onderwijs met een doe- /denkvermogen van een 7- jarige.
Door toenemende cognitieve vaardigheden vanaf het 8ste jaar groeit het vermogen bij de leerling om zichzelf en hun handelingen te plaatsen in het geheel. De leerlingen gaan graag samenwerkingen aan. In deze workshop reageren de leerlingen op elkaar met ritme-klanken, dit versterkt de betrokkenheid in het maken van de ritmes.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Aan de hand van het ritmisch benaderen van woorden en (kinder)liedjes werken we onder leiding van de docent spelenderwijs aan een slagwerkstuk met veel variatie en eigen inbreng. (Kerndoelen 1, 2, 34, 37, 39)
 • Kennismaken met het bespelen van de Caon. Ieder kind heeft een Cajon tot zijn beschikking tijdens de workshop. (Kerndoel 54)
 • We onderzoeken de klanken van de Cajon. En spelen met volume, toon en tempo en het stapelen van (traditionele) ritmes. (Kerndoelen 1, 54)
 • Actief bewegingen en geluiden nadoen en zelf inbrengen. (Kerndoelen 54, 55, 58)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De Workshop Cajon kan worden uitgebreid tot een reeks van vijf lessen. In de workshopreeks werken we toe naar een groter optreden. Er is dan meer verdieping, meer aandacht voor de verschillende individuen en het accent zal dan ook meer op de presentatie liggen. Ook kunnen we het traject nog een aantal weken langer maken. In deze lange serie wordt de cajon ook zelf gemaakt. Uitermate geschikt voor praktijk onderwijs. Aan het eind van het extra lange traject heeft iedere leerling dan een eigen cajon en de vaardigheid om er ook op te spelen.

Routeplanner
Geschikte workshops voorafgaand aan Cajon zijn Percussie of Djembé.
Geschikte vervolgworkshops zijn Streetbeats en Latin Percussie.
In deze workshops krijgen ritme, tempo en dynamiek een andere rol. Er wordt in deze workshop met andere klankkleuren en ritmes gewerkt. Door de ervaringen in de Cajon Workshop weten de leerlingen wat er van hen wordt verwacht in het aanleren van ritmes en kunnen zij in ander soortige ritme-workshops hun vaardigheden individueel en als groep verbeteren.

The Wordshop

The Wordshop

Hieronder leest u hoe de The Wordshop past in onze Leerlijn Muziek voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de The Wordshop.

Samenvatting workshop
Spoken word is een genre tussen poëzie, singer-songwriter en rap in. De kracht van woord, stem, lichaamstaal en performance worden gebundeld. In The Wordshop gaan jongeren spelend aan de slag met taal, metaforen, rijm en ritme. Het eindresultaat is een performance voor elkaar met een loopstation ('herhaalgadget') dat een begeleidend ritme verzorgt.

Karakteristieken

 • De deelnemers ontdekken hoe leuk en creatief taal kan zijn door het simpelweg doen, zonder direct te rationaliseren. Hierdoor wordt de workshop ook interessant voor deelnemers met een achterstand zoals bijvoorbeeld dyslexie.
 • De creatieve rechterhersenhelft wordt enthousiast gemaakt door middel van een freewrite-oefening met handicaps en beeldende elementen.
 • Door middel van een klein trucje wordt aangeleerd hoe je (sneller) beeldend met taal om kunt gaan.
 • De jongeren reflecteren op elkaars beeldtaal en uitspattingen van freewrite- oefeningen.
 • De jongeren werken in groepjes van 2 of 3 samen aan een spoken word performance.
 • De groepjes performen hun spoken word act door in de huid te kruipen van een metafoor, object of gedachte.

Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau
De leerlingen van groepen 7 en 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met plezier doen. In de workshop sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen door hun eigen belevingswereld juist centraal te zetten met eigen tekst-ideeën.
De jonge adolescent (10 - 14 jaar) bevindt zich in een fase waarin het conceptuele denken steeds dominanter wordt. Het talige denken domineert in deze fase. Taal maakt beginnende concepten en ideeën helder en scherper. De leerlingen zijn in staat om uit te zoomen op de taal, het te ontkoppelen van het concrete en er op een abstracte manier naar te kijken.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Leren brainstormen en ideeën genereren door creatief schrijven. (Kerndoelen 5, 9, 10, 12, 54)
 • Kennis en ervaring op doen met stijlfiguren en beeldspraak. (Kerndoelen 9,12, 56)
 • Samenwerken en reflecteren op elkaars werk. (Kerndoelen 1, 2, 3, 7, 9, 10, 37, 55)
 • Op kunstzinnige wijze uiten van gevoelens en gedachten. (Kerndoel 54)
 • Voor een publiek presenteren en performen van eigen creatieve ideeën. (Kerndoelen 37, 54)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
The Wordshop is goed in te zetten voor thema- en projectweken over bijvoorbeeld pesten, maatschappijkritiek of milieu. De workshop kan desgewenst worden uitgebreid tot een workshopserie van maximaal 4 lessen.

Routeplanner
De geschikte workshops voorafgaand aan The Wordshop zijn Rap en Theatersport. Rap is ook een vorm van Poëzie en Theatersport gaat ook over taal en associëren.
Geschikte vervolgworkshop zijn Songwriting of Live Looping. In de Workshop Songwriting gaan de leerlingen verder met het ontwerpen van poëzie en door het stoeien met metaforen en beeldspraak wordt er een songtekst gevormd. Het zingen van de tekst geeft een weer een andere dementie aan de tekstbeleving en vergroot de muzikale vaardigheden. In de Workshop Live Looping wordt de leerling uitgedaagd juist door geluid een bepaald beeld betekenis te geven.

Rap Workshop

Rap

Hieronder leest u hoe de Workshop Rap past in onze leerlijn muziek voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Rap.

Samenvatting workshop
De workshopleider leert de kinderen binnen de muziek te denken en te tellen in maten. Vervolgens wordt de kunst van het rijmen geïllustreerd door bij een willekeurig onderwerp een verhaal te verzinnen. Aan de hand van rijmwoorden worden zinnen gemaakt. Nu gaan de kinderen klassikaal of in teams hun eigen rhyme (raptekst) schrijven. Hierbij kan een relevant thema als uitgangspunt worden gebruikt. De workshopleider loopt rond en helpt waar nodig. Elk team laat hun geschreven raptekst horen op stoere hip-hop beats. De workshop kan worden afgesloten met een performance in de klas, voor een andere groep of voor de hele school.

Karakteristieken

 • De workshop wordt geleid door een enthousiaste en ervaren rapper
 • De leerlingen ontdekken hoe leuk het is om vrij te associëren en hun eigen verhaal te creëren door een rhyme te schrijven
 • De leerlingen spelen met taal en rijmwoorden en verbreden hun vocabulaire
 • In de workshop werken de leerlingen in teams hierdoor worden de samenwerkingsvaardigheden als: overleggen en respect voor elkaars waarden en normen aangesproken
 • De leerlingen laten hun tekst leven door deze te plaatsen op de beat
 • De muzikaliteit wordt aangesproken met het laten ‘flowen’ van de tekst op de beat.
 • De leerlingen werken aan hun performance met aandacht voor hun houding, stemgebruik, gelijkheid in spreektempo, volume, lichaamstaal, gevoel voor de beat en muzikale afspraken.

Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau
Deze workshop is geschikt vanaf groep 4 tot en met groep 8 van het basisonderwijs. Wanneer een leerling in staat is om te schrijven en te rijmen kan er al een rap geschreven worden. De belevingswereld van de leerling wordt meegenomen in het thema van de teksten.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Het schrijven van een tekst in een verhalende vorm met rijmwoorden. (Kerndoelen 5, 9)
 • Op kunstzinnige wijze uiten van gevoelens en gedachten. (Kerndoel 54)
 • Samenwerken en reflecteren op elkaars werk (Kerndoelen 7, 37, 55)
 • Voor een publiek presenteren en performen van eigen creatieve ideeën (Kerndoelen 37, 54)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De workshop Rappen is goed in te zetten voor thema- en projectweken over bijvoorbeeld pesten, maatschappijkritiek of milieu. De workshop kan desgewenst worden uitgebreid tot een workshopserie van maximaal 4 lessen. In een workshopserie is er meer aandacht voor de kwaliteit van de rhymes en ruimte voor begeleiding/coaching van de teams. Daarbij is er meer ruimte om te werken aan alle aspecten die komen kijken bij een goede prestatie.

Routeplanner
Een geschikte workshops voorafgaand Rap is StemSterren.
Geschikte vervolgworkshops zijn The Wordshop, Live Looping of Theatersport.
In deze workshops wordt er ook met teksten gewerkt, al dan niet, door de leerlingen zelf geschreven. In The Wordshop wordt de tekst meer poëtisch benader en in de workshop Live Looping kunnen de leerlingen hun eigen beat creëren waarop ze vervolgens hun rhymes zouden kunnen spitten. In de Workshop Theatersport leren leerlingen ook snel associëren en gebruiken ze de taal op een creatieve manier in een theatrale context.

Songwriting Workshop

Songwriting

Hieronder leest u hoe de Workshop Songwriting past in onze leerlijn muziek voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Songwriting.

Samenvatting workshop
In deze workshop gaan de leerlingen aan de slag met het schrijven van songs. Er wordt ingegaan op verschillende werkwijze van het schrijven van een song. De workshopleider laat recente hits en/of golden oldies horen en gaat in een onderwijsleergesprek met de leerlingen op ontdekkingstocht naar waar een ‘hit’ aan moet voldoen. De leerlingen worden geïnspireerd door de ervaren songwriter en zij krijgen ook handvatten, schrijfoefeningen om vervolgens zelf aan de slag gaan met eigen ideeën. De songteksten worden in de klas gepresenteerd en de workshopleider maakt samen met de groep een begin met het muzikale ontwerp door al improviserend te begeleiden op gitaar of piano.

Karakteristieken

 • De workshop wordt gegeven door een ervaren songwriter.
 • De leerlingen ontdekken welke aspecten een song tot een ‘hit’ maken
 • De leerlingen zijn in contact met elkaar en met zichzelf in het zoeken naar inspiratie voor een song
 • De workshop biedt creatieve ruimte om te fantaseren
 • De leerlingen leren tekst te verdiepen door beeldspraak, metaforen en het spelen met associaties
 • De leerlingen leren te werken met rijmschema’s
 • In de workshop gebruiken de leerlingen hun muzikaal inzicht in het schrijven van teksten met een metrum en passend in de muzikale eenheden van maten en maatsoort.
 • In de workshop worden de leerlingen uitgedaagd om te zingen
 • De songtekst wordt in de workshop gepresenteerd en de leerlingen oefenen hiermee de houding die passend is bij de voordracht en/of (zang-)performance.

Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau
Deze workshop is geschikt voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Het schrijven van songs sluit aan op de belevingswereld omdat we in de thema’s van de songs de belevingswereld van de leerlingen juist centraal zetten.
De jonge adolescent (10 - 14 jaar) bevindt zich in een fase waarin het conceptuele denken steeds dominanter wordt. Het talige denken domineert in deze fase. Taal maakt beginnende concepten en ideeën helder en scherper. De leerlingen zijn in staat om uit te zoomen op de taal, het te ontkoppelen van het ‘concrete’ en er op een abstracte manier naar te kijken.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Leren brainstormen en ideeën genereren door creatief schrijven. (Kerndoelen 5, 9, 10, 12, 54)
 • Kennis en ervaring op doen met stijlfiguren en beeldspraak. (Kerndoelen 9,12, 56)
 • Samenwerken en reflecteren op elkaars werk. (Kerndoelen 1, 2, 3, 7, 9, 10, 37, 55)
 • Op kunstzinnige wijze uiten van gevoelens en gedachten. (Kerndoel 54)
 • Voor een publiek presenteren en performen van eigen creatieve ideeën. (Kerndoelen 37, 54)
 • Bewust worden van songrepertoire en de waarde ervan te leren herkennen als onderdeel van cultureel erfgoed. (Kerndoel 56)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De workshop Songwriting kan worden uitgebreid met les in muzikale compositie, zang-coaching, band-coaching en geluidsopname. Er kan zelfs een videoclip worden geschoten binnen het project Song-&Clip-in-1-dag.
De Workshop Songwriting kan een onderdeel zijn van het Kunst & Cultuur Project. In zo’n project begeleiden we jongeren naar een totaal performance. Er komt dan een professioneel dansdocent choreografieën maken en repeteren op de zelfgeschreven songs. Er wordt met een producer gewerkt aan de muzikale omlijsting en geluidsopname. Het project kan worden afgesloten met bijvoorbeeld een talentavond waarbij alle groepen hun eigen song zingen en dansen voor publiek en een jury die een winnaar uitroept.

Routeplanner
Een geschikte workshop voorafgaand aan Songwriting is Rap.
Geschikte vervolgworkshops zijn The Wordshop, Live Looping of StemSterren.
In de workshop The Wordshop gaan de leerlingen aan de slag met poëzie in de vorm van Spoken Word (een kunstvorm tussen rap en songwriting in). In de Workshop Rappen gaan de leerlingen ook aan de slag met tekst en beat. In Live Looping worden de leerlingen uitgedaagd geluiden te stapelen en te mixen om aan beeld betekenis te geven. In de Workshop StemSterren werken de leerlingen met hun zangstem en zingen samen hun favoriete repertoire met aandacht voor de zangkwaliteit en de performance.

Musical Workshop

Musical

Hieronder leest u hoe de Workshop Musical past in onze leerlijn theater voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Musical.

Samenvatting workshop
Musical is een prachtige vorm van theater omdat zang, dans en acteren samen komen. In de workshop gaat de docent concreet aan de slag met een scène, een lied en choreografie van een bekende musical. Ook is er ruimte voor creatieve invulling van de leerlingen.

Karakteristieken

 • De leerlingen maken kennis met het musical materiaal door een kort fragment te bekijken uit de musical (dit kan ook voorafgaand aan de workshop in de klas woorden gedaan met behulp van de lesbrief)
 • De enthousiaste workshopleider laat de leerlingen de grote emoties ervaren door grappige spelopdrachten.
 • De leerlingen gaan aan de slag met grote dansbewegingen die gericht zijn op het publiek met grote emoties.
 • Op een speelse manier wordt er aan de stemtechniek te gewerkt om te kunnen zingen vanuit je personage.
 • De leerlingen leren in hoog tempo een lied door voor- en nazingen. Door het verhaal van de tekst te betrekken op jezelf leren de leerlingen snel de tekst te onthouden.
 • De leerlingen werken aan een totaal performance waarin zij acteren, bewegen en dansen in verschillende formaties. De verplaatsingen op het podium zijn een belangrijk element van musical.
 • De workshop heeft veel verschillende elementen waarin steeds andere acties van de kinderen wordt gevraagd zoals inbeelden, luisteren, bewegingen nadoen, samenwerken, motorische vaardigheden, praktisch inzicht en reflectie.

Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau
Leerlingen uit groep 4 tot en met 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met veel plezier doen. Musical is ook geschikt voor leerlingen in het speciaal onderwijs met een denkvermogen vanaf een 7-jarige. De werkwijze van de workshopleider zal verschillen per leeftijdscategorie. In de leeftijd van 7–9 jaar zal de workshopleider de leerlingen meer werken vanuit herkenbare beelden en muziek. En vanaf 10 jaar wanneer de leerling beter in staat is om abstract te denken en in conceptueel te denken zal de workshopleider minder voordoen en meer werken vanuit het creatieve en oplossende vermogen van de leerlingen zelf.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Kennis maken met de kunstvorm musical. (Kerndoelen 1, 54, 56)
 • Inleven in een verhaal en emoties uitbeelden door middel van zang en dans en acteren. (Kerndoelen 54, 55, 57, 58)
 • Presenteren aan een het publiek. (Kerndoelen 54, 56, 58)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De workshop kan worden uitgebreid tot een lessenreeks van vijf tot vijftien lessen. In de lessenreeks kan bijvoorbeeld een complete musical worden ingestudeerd.

Routeplanner
Een geschikte voorafgaand aan de workshop Musical is Musical/Showdance.
Theatersport en StemSterren zijn goede vervolgworkshops.
In de Workshop Musical/Showdance ligt de aandacht volledig op het dansen en het vertellen met lichaam in plaats van met de stem. In de Workshop Theatersport leren de leerlingen vrij te improviseren in een theatrale context. Bij StemSterren gaan de leerlingen aan de slag met hun zangstem en helpt de Musical ervaring hen om zich makkelijker te presenteren in een lied.

Improvisatietheater Workshop

Soap Acteren

Hieronder leest u hoe de Workshop Soap Acteren past in onze Leerlijn Theater voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Soap Acteren.

Samenvatting workshop
De Workshop Soap Acteren begint met een aantal theatrale spellen waardoor iedereen in de groep wordt betrokken in het spelen. Daarna worden de belangrijkste elementen van het soap acteren besproken en geoefend. Vervolgens worden er verschillende scenes gemaakt met het de gegeven scenario’s. De leerlingen kiezen uit kaartjes waarop een Wie / Wat / Waar staan omschreven.

Karakteristieken

 • De enthousiaste workshopleider geeft de leerlingen goede handvatten om tot spelen te komen.
 • De leerlingen worden zich bewust wanneer een verhouding of een relatie interessant en boeiend wordt om naar te kijken.
 • De leerlingen leren te spelen met veel inleving en drama
 • De leerlingen oefenen met theatrale gegevens als: teaser en cliff-hanger
 • De leerlingen worden aangesproken op hun voorstellingsvermogen in het maken van scenes.
 • De leerlingen werken samen en presenteren voor de groep.

Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau
De leerlingen van groepen 7 en 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met plezier doen. In de workshop sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen door hun eigen belevingswereld juist centraal te zetten. Vanaf groep 7 komen de leerlingen langzaam maar zeker in de jonge adolescentie-fase waarin zelf-conceptualisering dominanter wordt. De werkelijkheid om hen heen is interessant en ze zijn gevoelig voor stereotypering. De leerlingen beschrijving elkaar en zichzelf nu ook meer op basis van psychologische kenmerken. Dit alles stelt hen in staat om relaties te analyseren en te beoordelen en achterliggende motieven te bedenken bij gedrag. Dit maakt dat het spelen van rollen binnen en theatrale context voor hen uitdagend en interessant is.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Leren een personage vorm te geven in een theatrale context. (Kerndoelen 1, 34, 54, 56)
 • Inleven in een verhaal en emoties uitbeelden door spel. (Kerndoelen 1, 54, 55)
 • Spontaan en creatief reageren op een theatraal gegeven, oftewel improvisatie. (Kerndoelen 1, 3, 10, 34, 54, 55) Samenwerken op een manier dat je de ander aanvoelt. (Kerndoelen 34, 35, 37, 55, 58)
 • Het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar versterken. (Kerndoelen 1, 3, 10, 34, 37)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De workshop kan worden uitgebreid tot een lessenreeks van vijf lessen. In de lessenreeks kan worden toegewerkt aan het acteren en opnemen op video van een complete soap-aflevering.

Routeplanner
Goede workshops voorafgaand aan Soap Acteren zijn Musical en/of Theatersport.
Een goede vervolgworkshop zou The Wordshop zijn.
Bij de Workshop Musical wordt acteren gecombineerd zang en dans en is het gericht op een live publiek. In de Workshop Theatersport wordt er afgerekend met ‘plankenkoorts’ door op een speelse manier te acteren en te improviseren. In The Wordshop wordt er op een theatrale manier dieper ingegaan op het gebruik van tekst.

Zang & Dans Workshop

Zang & Dans

Hieronder leest u hoe de Workshop Zang&Dans past in onze leerlijn dans voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Zang&Dans.

Samenvatting workshop
De workshop is een kennismaking met dansen op muziek en het zingen van een lied. Hoe zit mijn lijf in elkaar en hoe beweeg ik ermee. Wat beleef ik als ik de muziek hoor. Welke emoties horen daarbij. En waar gaat het lied over en hoe kan ik dat in de dansbewegingen laten zien. De workshopleider gaat op een creatieve en speels-educatieve manier te werk en speelt in op de emoties en de belevingswereld van het kind.

Karakteristieken

 • De workshopleider is enthousiast en kan zich inleven in het kind.
 • De workshopleider werkt met de krachtige fantasie van het kind.
 • De kinderen gaan op een speelse manier aan de slag met zingen van een lied.
 • De deelnemers kunnen vanaf de start van de workshop meteen meebewegen.
 • Er is ruimte voor de eigen creativiteit van het kind om te verwerking in de dans.
 • De leerlingen kunnen op een lied meezingen en dansen voor publiek.


Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau
Leerlingen uit groep 1 en 2 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met veel plezier doen. Zang & Dans is ook geschikt voor leerlingen in het speciaal onderwijs. In de leeftijd van 4 tot 6 jaar heeft de leerling een sterk ontwikkelde zelfwaarneming. Ze zijn goed in staat beelden en geluiden op te merken en herkennen en na te bootsen. Daarom werken we in deze workshop veel met voor- en nadoen en herhaling. Ook hebben ze een sterk voorstellingsvermogen. Wat hen in staat stelt nieuwe vormen te verzinnen. De leerlingen kunnen spelen met de realiteit en in deze workshop krijgen de leerlingen hiervoor juist de ruimte.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Kennis maken met bewegen op muziek. (Kerndoelen 54, 55)
 • Vrijheid beleven om te durven dansen. (Kerndoelen 1, 54, 55, 58)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De workshop kan desgewenst worden uitgebreid tot een lessenreeks van vijf lessen. In een workshopreeks:

 • krijgen de kinderen uitgebreider de gelegenheid om op ontdekkingsreis te gaan naar eigen lijf, muziek en beweging.
 • leren de kinderen verschillende liedjes, dansspelletjes en dansjes.

Routeplanner
Een geschikte workshop voorafgaand aan Zang & Dans is bijvoorbeeld Muziekavontuur.
Een goed vervolg op Zang & Dans zijn bijvoorbeeld ZumbaKids, Percussie en StemSterren (vanaf groep 3).

Zumbakids Workshop

ZumbaKids

Hieronder leest u hoe de Workshop ZumbaKids past in onze leerlijn dans voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop ZumbaKids.

Samenvatting workshop
In de dansstijl ZumbaKids wordt er gedanst met swingende en fitness-achtige bewegingen. In de Workshop ZumbaKids wordt er met kennis maken met enkele techniekoefeningen en wordt er op een speelse manier toegewerkt naar een danschoreografie. De workshop heeft verschillende elementen waardoor het lijf door Zumba-bewegingen getraind wordt. Je bouwt er een goeie conditie mee op! Zo wordt Zumba leuk en gezond.

Karakteristieken

 • De deelnemers kunnen vanaf de start van de workshop meteen meebewegen.
 • De muziek is swingend zodat je niet stil kan staan
 • De workshopleider is enthousiast en kan zich inleven in het kind.
 • De workshopleider gaat op een creatieve en educatieve manier te werk.

Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau
Leerlingen uit groep 1 en 2 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met veel plezier doen. ZumbaKids is ook geschikt voor leerlingen in het speciaal onderwijs. In de leeftijd van 4 tot 6 jaar heeft de leerling een sterk ontwikkelde zelfwaarneming. Ze zijn goed in staat beelden en geluiden op te merken en herkennen en na te bootsen. Daarom werken we in deze workshop veel met voor- en nadoen en herhaling.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Kennis maken met swingende en sportieve bewegingen. (Kerndoelen 54, 57, 58)
 • Je bouwt er een goede conditie mee op. (Kerndoel 57)
 • Gevoel van ritme wordt gestimuleerd. (Kerndoelen 57, 58)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De workshop kan ook worden aangeboden in meerdere reeks lessen. In een workshopreeks:

 • Kunnen ze meer bewust met hun lijf de bewegingen uitvoeren. Bewust te zijn van hun lijf en conditie op te bouwen.
 • In een workshopreeks leren de kinderen met ritme wisselingen om te gaan door middel van bewegen.

Routeplanner
Een geschikte workshop voorafgaand aan ZumbaKids is Zang & Dans.
Een goed vervolg op ZumbaKids is bijvoorbeeld Muziekavontuur, Stemsterren (vanaf groep 3) of Breakdance (vanaf groep 3).

Musical/Showdance Workshop

Musical Showdance

Hieronder leest u hoe de Workshop Musical/Showdance past in onze leerlijn dans voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Musical/Showdance.

Samenvatting workshop
In musicals loopt de verhaallijn vaak door in de songs en in grote dansbewegingen. In de Workshop Musical/Showdans stralen de deelnemers zelf als een ster op het podium. Deze veelzijdige workshop is klassikaal leuk om te doen. Groots dansen met emoties, op elkaar reageren en samenwerken staan centraal.

Karakteristieken

 • De leerlingen kunnen vanaf de start van de workshop meteen meedansen.
 • Klassikaal samenwerken om een verhaal over te brengen.
 • De leerlingen gaan aan de slag met grote dansbewegingen die gericht zijn op het publiek met grote emoties
 • De leerlingen dansen binnen hun eigen cirkel, maar ook werken ze met verplaatsingen en dansen met elkaar.
 • De workshop heeft verschillende elementen waarin steeds andere acties van de kinderen wordt gevraagd zoals inbeelden, luisteren, bewegingen nadoen, samenwerken, motorische vaardigheden, praktisch inzicht en reflectie.
 • Er is ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers.

Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau 
Leerlingen uit groep 4 tot en met 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met veel plezier doen. Show/Musicaldans is ook geschikt voor leerlingen in het speciaal onderwijs met een denkvermogen vanaf een 7-jarige. De werkwijze van de workshopleider zal verschillen per leeftijdscategorie. In de leeftijd van 7 – 9 jaar zal de workshopleider de leerlingen meer werken vanuit herkenbare beelden en muziek. En vanaf 10 jaar wanneer de leerling beter in staat is om abstract en conceptueel te denken zal de workshopleider proberen de blik te verbreden op het gebied van dans.

Leerdoelen 
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Kennis maken met de kunstvorm musical. (Kerndoelen 1, 54, 56)
 • Inleven in een verhaal en emoties uitbeelden door middel van dans. (Kerndoelen 54, 55, 57, 58)
 • Presenteren aan een het publiek. (Kerndoelen 54, 56, 58)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De workshop kan worden uitgebreid tot een lessenreeks van vijf tot tien lessen. In vervolglessen kunnen we werken met diverse rollen binnen de musical die in de dans samenkomen. Ook andere dansstijlen kunnen aan bod komen.

Routeplanner
Een geschikte workshop voorafgaand aan Musical/Showdance is bijvoorbeeld Musical.
Een goed vervolg op Musical/Showdance is bijvoorbeeld Theatersport, StemSterren, Streetdance of Breakdance.
In de Workshop Musical wordt het theatrale effect van dansen vergroot door acteren en zingen. In de Workshop Theatersport gaan de leerlingen met hun lichaamstaal aan de slag op een theatrale manier. Bij StemSterren gaan de leerlingen aan de slag met hun zangstem en helpt de Musical/Showdance ervaring hen om zich makkelijker te presenteren in een lied. Streetdance werkt aan meer zelfvertrouwen in het individueel dansen door de attitude die er gevraagd wordt. Bij Breakdance wordt daar balans en kracht aan toegevoegd.

Streetdance Workshop

Streetdance

Hieronder leest u hoe de Workshop Streetdance past in onze leerlijn dans voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Streetdance.

Samenvatting workshop
Streetdance is een dansvorm die op straat is ontstaan door het samenvoegen van elementen uit diverse dansstijlen uit de hip hop en urban en pop & disco danscultuur. De Workshop Streetdance wordt een unieke choreografie aangeleerd met snelle, korte en strakke bewegingen. Ook kunnen kinderen ook hun eigen creatieve dance moves laten zien die de workshopleid(st)er vervolgens probeert te integreren in de choreografie.

Karakteristieken

 • De workshopleider inspireert de leerlingen door het laten zien van de typische streetdance-stijl
 • De leerlingen kunnen vanaf de start van de workshop meteen meebewegen.
 • De leerlingen gaan aan de slag met bewegingen met hun eigen lijf vooral binnen hun eigen cirkel, zonder grote verplaatsingen.
 • De leerlingen leren waar de streetdance-bewegingen vandaan komen, welke invloeden uit andere dansstijlen zijn te herkennen.
 • De leerlingen ontwerpen samen eigen dance moves
 • De leerlingen werken aan een totale choreografie
 • De leerlingen doen podiumervaring op door hun dans uit te voeren

Aansluiting op belevingswereld & kennisniveau
Leerlingen uit groep 4 tot en met 8 kunnen van primair onderwijs kunnen deze workshop met veel plezier doen.
De werkwijze van de workshopleider zal verschillen per leeftijdscategorie. In de leeftijd van 6–9 jaar zal de workshopleider de leerlingen meer werken vanuit herkenbare beelden en muziek. Veel werken met voor- en nadoen. En vanaf 10 jaar wanneer de leerling beter in staat is om abstract en conceptueel te denken zal de workshopleider meer ingaan op het verbreden van algemene kennis op het gebied van dans.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Choreografie aangeleerd krijgen. (Kerndoelen 54, 57)
 • Groepsverband choreografie ontwerpen. (Kerndoelen 1, 54, 55, 58)
 • Herkennen van de Karakteristieken van Streetdancing en het kunnen plaatsen van de dansstijl in de culturele context. (Kerndoelen 1, 56)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De workshop kan desgewenst worden uitgebreid tot een reeks van vijf lessen. In een workshopreeks wordt er gewerkt aan groepsopdrachten waarin eigen bewegingen en het gebruik van attitude centraal komt te staan.

Routeplanner
Geschikte workshops voorafgaand aan Streetdance zijn Musical en Musical/Showdance Een goed vervolg op Streetdance is bijvoorbeeld de Workshop Theatersport. In de Workshop Musical/Showdance gaan we in op groot en dramatisch dansen gericht op publiek. In de Workshop Musical wordt het theatrale effect van dansen vergroot door acteren en zingen. In de Workshop Theatersport gaan de leerlingen met hun lichaamstaal aan de slag op een theatrale manier.

Breakdance Workshop

Breakdance

Hieronder leest u hoe de Workshop Breakdance past in onze leerlijn dans voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Breakdance.

Samenvatting workshop
De workshop begint met theoretische en praktische uitleg over wat Hip-Hop is en specifiek wat breakdance is. De workshopleider laat in een korte showcase zien hoe de verschillende dansstijlen eruit zien. Daarna volgt een actieve warming-up met uitleg over hoe je fysiek zo snel mogelijk je doel bereikt: Balans tussen trainen en rust, en kracht en lenigheid. In de workshop gaat de groep aan de slag met het aanleren van een gesynchroniseerde dans. Er is ruimte voor iedereen om naar eigen inzicht danshoudingen en bewegingen te bedenken en te presenteren aan de groep. Zo wordt er ook een eigen ontworpen gedeelte aan de ingestudeerde dans toegevoegd. Daarna volgt een presentatie waarin centraal staat op een respectvolle manier elkaar te bekijken en aan te moedigen.

Karakteristieken

 • De workshopleider inspireert de leerlingen door het laten zien van de typische Hip Hiphop en Breakdance- moves
 • Fysieke mogelijkheden met het lichaam ontdekken.
 • Aanleren van een gezamenlijke gesynchroniseerde dans.
 • Aanleren van allerlei verschillende danshoudingen en bewegingen die ieder naar eigen inzicht kan aanpassen en toepassen.
 • De leerlingen werken aan een totale choreografie
 • Ieder laat achteraf indien gewenst op een respectvolle manier zien wat hij of zij kan en leuk vindt op het gebied van dans.
 • De leerlingen doen podiumervaring op door hun dans uit te voeren

Aansluiting op belevingswereld & kennisniveau
Leerlingen uit groep 4 tot en met 8 kunnen van primair onderwijs kunnen deze workshop met veel plezier doen.
De werkwijze van de workshopleider zal verschillen per leeftijdscategorie. In de leeftijd van 6–9 jaar zal de workshopleider de leerlingen meer werken vanuit herkenbare beelden en muziek. Veel werken met voor- en nadoen. Wanneer de leerling 10 jaar en ouder is zal hij/zij beter staat zijn om abstract en conceptueel te denken zal de workshopleider het accent leggen op het verkrijgen van een brede blik met betrekking tot dans en de verschillende stijlen.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Choreografie aangeleerd krijgen. (Kerndoelen 54, 57)
 • Groepsverband choreografie ontwerpen. (Kerndoelen 1, 54, 55, 58)
 • Herkennen van de karakteristieken van Breakdance en het kunnen plaatsen van de dansstijl in de culturele context. (Kerndoelen 1, 56)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De workshop kan desgewenst worden uitgebreid tot een reeks van vijf lessen. In een workshopreeks wordt er gewerkt aan groepsopdrachten waarin eigen bewegingen en het gebruik van attitude centraal komt te staan.

Routeplanner
Geschikte workshops voorafgaand aan Breakdance zijn ZumbaKids en Musical/Showdance.
Een goed vervolg op Streetdance is bijvoorbeeld de Workshop Theatersport. In de Workshop ZumbaKids zijn de kinderen op een sportieve manier bezig met dansen op een bepaald ritme. In de Workshop Musical/Showdance gaan we in op groot en dramatisch dansen gericht op publiek. In de workshop Theatersport gaan de leerlingen met hun lichaamstaal aan de slag op een theatrale.

Light Graffiti Workshop

Light Graffiti

Hieronder leest u hoe de Workshop Light Graffiti past in onze beeldende leerlijn voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Light Graffiti.

Samenvatting workshop
In de Workshop Light Graffiti gaan de deelnemers op een nieuwe manier aan de slag met beeldende kunst. Er wordt getekend met licht en het kunstwerk wordt vastgelegd op de foto. Tijdens het maken van de foto zien de deelnemers niet direct wat ze maken. Na het sluiten van de lens van de camera kun je het resultaat (de foto) zien verschijnen op het scherm. In deze workshops werken de leerlingen in groepjes samen aan de light graffiti foto. Door het oefenen van de bewegingen en het bedenken van een krachtig concept worden er hele mooie light graffiti-beelden gemaakt. Deze worden aan het einde van de workshop met de hele groep bewonderd.

Karakteristieken

 • De workshopleider is enthousiast, kundig en kan de deelnemers goed begeleiden in het maken van hun kunstwerk.
 • De leerlingen worden geïnspireerd door light graffiti kunstwerken die de workshopleider toont.
 • De workshopleider geeft uitleg aan de werkwijze binnen light graffiti en illustreert met voorbeelden van verschillende effecten binnen light graffiti.
 • De workshop bestaat uit oefeningen waarbij de volgende vaardigheden samenkomen: fantasie, creativiteit, inbeelding, ruimtelijk inzicht en samenwerken.
 • De leerlingen mogen hun kunstwerk volledig zelf vormgeven, eigen ideeën en voorstellingen krijgen alle ruimte,

Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau
Leerlingen uit groep 2 tot en met 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met veel plezier doen. De workshop is ook geschikt voor speciaal onderwijs. De inhoud van de workshop wordt aangepast aan de leeftijd van de leerlingen. In de onderbouw zullen we bijvoorbeeld meer de nadruk leggen op de fysieke bewegingen in de lucht worden gemaakt en hoe deze zich verhouden tot het te creëren beeld. In de midden- en bovenbouw worden de leerlingen uitgedaagd meer na te denken over het ontwerp van de foto en welke betekenis je daarin kunt leggen. In de bovenbouw  stuurt de workshopleider aan op de samenwerking en zelfstandigheid in het maken van afspraken om tot het beeld te komen.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Theoretische kennis vergaren over fotografie zoals: sluitertijd en iso waarde. (Kerndoelen 1, 44)
 • Respectvol reflecteren op eigen resultaten en die van elkaar. (Kerndoel 37)
 • Kunst maken met licht en fotografie. (Kerndoelen 42, 44, 54)
 • Je creatief uitdrukken met beelden en bewegingen. (Kerndoelen 54, 57)
 • Eigen bewegingsruimte juist inschatten en samenwerken. (Kerndoelen 35, 37,54, 55, 58)

Routeplanner 
Geschikte workshop voorafgaand aan deze workshop is in de ouderbouw: Zang & Dans. En vanaf groep 7 Mozaïek.
Een goed vervolg op Light Graffiti zijn bijvoorbeeld de workshops Graffiti, 3D-Pen-Tekenen, Beeldhouwen en Stop Motion. In deze workshops wordt een beroep gedaan op het verbeeldingsvermogen, al dan niet met moderne media.

Graffiti Workshop

Graffiti

Hieronder leest u hoe de Workshop Graffiti past in onze beeldende leerlijn voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Graffiti.

Samenvatting Workshop
Bij de Workshop Graffiti word er met spuitbussen een kunstwerk gemaakt op een hardboardplaat. Dit gaat op de echte Urban Arts manier, voor veel deelnemers een nieuwe kunstvorm, maar wel bekend van het straatbeeld en televisie.

Karakteristieken

 • Er wordt een korte theoretische uitleg/geschiedenisles gegeven zodat de deelnemers over de techniek en afkomst van Graffiti kunst geïnformeerd.
 • De leerlingen worden uitgedaagd om enthousiast aan de slag te gaan.
 • Werken met hardboardplaat en spuitbussen
 • De workshopleider is betrokken in het maakproces en kan de deelnemers goed begeleiden in het maken van hun kunstwerk.
 • De leerlingen kunnen zelf gestuurd aan het werk in tweetallen of alleen.

Aansluiting op belevingswereld & kennisniveau
Leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met veel plezier doen. De leerlingen hebben krachtige vingers nodig om de spuitbus goed te kunnen gebruiken. En zij moeten verantwoordelijk met de spuitbussen kunnen omgaan. Daarom is deze workshop geschikt voor leerlingen ouder dan 10 jaar. De jonge adolescent (10–14 jaar) bevindt zich in een fase waarin het conceptuele denken steeds dominanter wordt. Hierdoor is hij steeds beter in staat om betekenis te ontlenen aan de meer abstracte kunstwerken. De leerlingen hebben een grote interesse in de werkelijkheid om hen heen. Dit motiveert in het verbeelden dat de werkelijkheid zo letterlijk mogelijk wordt weergegeven. Ook is de sociale omgeving belangrijk in deze fase. De mening van de peer groep is vaak bepalend.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Theoretische kennis opdoen en aan de hand daarvan een ontwerp maken en uitvoeren. (Kerndoelen 1, 3)
 • Respectvol met elkaar omgaan, de resultaten presenteren aan het eind voor de hele groep. (Kerndoel 37)
 • De leerlingen maken kennis met de geschiedenis en de subcultuur horend bij graffiti. (Kerndoel 52)
 • De leerlingen drukken zichzelf uit in beelden en reflecteren op hun eigen werk en dat van de anderen. (Kerndoelen 54, 55)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De school kan er ook voor kiezen na één workshop te hebben gehad om een lessenreeks van 3 tot 5 workshops te volgen. De leerlingen gaan dan met de workshopleider een groter kunstwerk ontwerpen en maken met een door hen gekozen thema.

Routeplanner
Geschikte workshops voorafgaand aan deze workshop zijn bijvoorbeeld Light Graffiti of Mozaïek voor groep 7 & 8.
Stop Motion en Beeldhouwen zijn goede vervolgworkshops. Bij Stop Motion worden de leerlingen uitgedaagd om van stilstaande beelden en objecten een film te maken. Bij Beeldhouwen gaan de leerlingen veder met het ontwerpen en maken met verschillende materialen. 

Beeldhouwen Workshop

Beeldhouwen

Hieronder leest u hoe de Workshop Beeldhouwen past in onze beeldende leerlijn voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Beeldhouwen.

Samenvatting Workshop
In de Workshop Beeldhouwen gaat een groep jongeren onder begeleiding aan de slag met de bewerking van speksteen. De workshop start met een presentatie over de steensoort. Vervolgens wordt het gereedschap gedemonstreerd en de diverse bewerkingstechnieken.  

De leerlingen gaan aan de slag en iedereen zal ervaren hoe je eigenhandig een sculptuur uit een ruw stuk steen tevoorschijn kan laten komen. Het kan abstract of figuratief zijn; alles is mogelijk. Door het toepassen van basistechnieken maakt elke deelnemer een uniek werk. Vooral als de steen eenmaal gepolijst is zullen de kinderen ongelofelijk trots zijn op hun zelf gecreëerde kunstwerk.

Karakteristieken 

 • De leerlingen werken in deze workshop intensief met hun handen en hun verbeeldingskracht.
 • De leerlingen maken kennis met beeldhouwtechnieken om speksteen te kunnen bewerken.
 • De leerlingen leren te werken met speciaal gereedschappen voor beeldhouwen.
 • De workshopleider heeft een passie voor beeldhouwen en is hierin gespecialiseerd. 
 • De workshopleider is enthousiast en kan goed kennis overbrengen en de leerlingen persoonlijk begeleiden in hun maakproces.
 • De workshopleider kan veel delen over de geschiedenis van de beeldhouwkunst. 

Aansluiting op belevingswereld & kennisniveau
Leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met veel plezier doen.

De jonge adolescent (10–14 jaar) bevindt zich in een fase waarin het conceptuele denken steeds dominanter wordt. Hierdoor is hij steeds beter in staat om betekenis te ontlenen aan de meer abstracte kunstwerken.
Tegelijkertijd hebben de leerlingen hebben een grote interesse in de werkelijkheid om hen heen. We zien dat de leerlingen in deze fase veel waardering hebben voor beelden die sterk lijken op de werkelijkheid. In deze workshop willen we bij de belevingswereld van de leerlingen aansluiten door de vrijheid te geven in het onderwerp van het te creëren beeld.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, zelfstandig en samen werken is noodzakelijk en leerzaam. (Kerndoel 35)
 • De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. (Kerndoel 37)
 • De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. (Kerndoel 44)
 • De leerlingen leren technische problemen te traceren en zelf op te lossen en deze uit te voeren. (Kerndoel 45)
 • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. Dit leren zijn door middel van een presentatie over 'de steen’ of ‘mozaïek', zijn geschiedenis en gebruik door de eeuwen heen. (Kerndoel 56)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De school kan er ook voor kiezen na één workshop te hebben gehad om een lessenreeks van 3 tot 5 workshops te volgen. In een workshopreeks kan er bijvoorbeeld aan een groot kunstwerk worden gewerkt. In een dergelijk project op maat wordt er in teams aan verschillende onderdelen van het kunstwerk wat als eindresultaat wordt samengevoegd.

Routeplanner
Een geschikte workshop voorafgaand aan Beeldhouwen is bijvoorbeeld Light Graffiti.

3D-Pen-Tekenen en Graffiti zijn goede vervolgworkshops. In de Workshop 3D-Pen-Tekenen gaan de leerlingen aan de slag met 3D-pennen waarmee ze met vloeibaar plastic 3D objecten tekenen. In de Graffiti Workshop wordt een kunstwerk gemaakt met spuitbussen en hardboard of folie.  

Mozaïek Workshop

Mozaïek

Hieronder leest u hoe de Workshop Mozaïek past in onze beeldende leerlijn voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Mozaïek.

Samenvatting workshop
De workshop begint met een presentatie met inspirerende voorbeelden uit de Mozaïekkunst zoals: de banken van Gaudi. Geïnspireerd door de beelden en de achtergrondinformatie gaan de leerlingen aan de slag met het tekenen en inkleuren van figuren op een ondergrond van MDF (geperst board) of cement. Vervolgens wordt de tekening en kleuring opnieuw gemaakt, maar nu met de tegels die in kleine stukjes moeten worden gebroken, geslagen en geknipt en vervolgens gelijmd en gevoegd.

Karakteristieken 

 • De leerlingen leren de vertaalslag maken van het platte vlak naar 3dimensionaal.
 • Het zelf ontwerpen en daarna uitvoeren verhoogt het ruimtelijk inzicht, en het perspectief op objecten in de openbare ruimte.
 • Gezamenlijk ontwerpen en uitvoeren draagt bij aan de waardering voor verschillende stijlen en perspectieven.
 • De leerlingen werken met glas mozaïek van wel meer dan 25 verschillende soorten steensoorten.
 • De leerlingen worden vaardig in het werken met speciale tangen voor glasbewerking.

Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau 
Leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met veel plezier doen. 

De jonge adolescent (10–14 jaar) bevindt zich in een fase waarin het conceptuele denken steeds dominanter wordt. Hierdoor is hij steeds beter in staat om betekenis te ontlenen aan de meer abstracte kunstwerken. 
Tegelijkertijd hebben de leerlingen hebben een grote interesse in de werkelijkheid om hen heen. We zien dat de leerlingen in deze fase veel waardering hebben voor beelden die sterk lijken op de werkelijkheid. In deze workshop willen we bij de belevingswereld van de leerlingen aansluiten door de vrijheid te geven in het onderwerp van het te creëren beeld. 

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, zelfstandig en samen werken is noodzakelijk en leerzaam.(Kerndoel 35)
 • De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. (Kerndoel 37)
 • De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. (Kerndoel 44)
 • De leerlingen leren technische problemen te traceren en zelf op te lossen en deze uit te voeren. (Kerndoel 45)
 • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. Dit leren zijn door middel van een presentatie over 'de steen’ of ‘mozaïek', zijn geschiedenis en gebruik door de eeuwen heen. (Kerndoel 56)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De school kan er ook voor kiezen in plaats van 1 workshop een reeks van 3 tot 5 workshops af te nemen. In een workshopreeks kan er bijvoorbeeld aan een groot kunstwerk worden gewerkt. In een dergelijk project op maat wordt er in teams aan verschillende onderdelen van het kunstwerk wat als eindresultaat wordt samengevoegd.

Routeplanner 
Een geschikte workshop voorafgaand aan Mozaïek is bijvoorbeeld Light Graffiti.

3D-Pen-Tekenen, Stop Motion en Graffiti zijn goede vervolgworkshops. In de workshop 3D-Pen-tekenen gaan de leerlingen in aan de slag met 3D-pennen waarmee plastic wordt gesmolten tot een 3D object. In de workshop Graffiti wordt een groots kunstwerk gemaakt met spuitbussen en hardboard. Bij Stop Motion worden de leerlingen uitgedaagd om van stilstaande beelden en objecten een film te maken.

In de Workshop 3D-Pen-Tekenen gaan de leerlingen in aan de slag met 3D-pennen waarmee plastic wordt gesmolten tot een 3D object. In de Workshop Graffiti wordt een groots kunstwerk gemaakt met spuitbussen en hardboard. Bij Stop Motion worden de leerlingen uitgedaagd om van stilstaande beelden en objecten een film te maken.

Mobielhoesjes Maken Workshop

Mobielhoesjes Maken

Hieronder leest u hoe de Workshop Mobielhoesjes Maken past in onze beeldende leerlijn voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Mobielhoesjes Maken.

Samenvatting workshop
Een groep jongeren gaat onder begeleiding aan de slag met diverse materialen om zo voor ieder een hoesje te maken voor de eigen mobiele telefoon. De deelnemers doen zo ervaring op met het gevoel en visuele aspect van diverse materialen zoals leer, rubber (bijvoorbeeld auto- en fietsbanden) en kunststoffen. Vervolgens stellen ze met verschillende technieken zoals knippen, plakken en graffiti spuiten zelf een kunststukje samen dat ze mee naar huis kunnen nemen en zelfs praktisch kunnen gebruiken.

Karakteristieken 

 • De leerlingen worden uitgedaagd om enthousiast aan de slag te gaan.
 • Creatief en logistiek hun object in elkaar te zetten.
 • De workshopleider is betrokken in het maakproces en kan de deelnemers goed begeleiden in het maken van hun kunstwerk.
 • De leerlingen kunnen zelf gestuurd aan het werk, ze maken ieder hun eigen mobielhoesje.

Aansluiting op belevingswereld & kennisniveau
Leerlingen uit groep 4 tot en met 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met veel plezier doen.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Leerlingen leren over recycling nadenken en dit ook  toe te passen.
 • Leren vorm te geven waarbij ze goed moeten nadenken over de maatvoering. Dit is voor vele nog een lastig onderdeel.
 • Leren omgaan met spuitbussen en sjablonen, ook dit blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn.
 • Spelen met vorm en kleur.
 • En een plan van aanpak te maken met een verbluffend eind resultaat.
 • En mogelijk nadenken wat we in de maatschappij kunnen doen met hergebruikte materialen.

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De school kan er ook voor kiezen na één workshop te hebben gehad om een lessenreeks van 3 tot 5 workshops te volgen.

Routeplanner 

Geschikte workshops voorafgaand aan Mobielhoesjes maken zijn bijvoorbeeld Light Graffiti en vanaf groep 7 Mozaïek.
3D-Pen-Tekenen en Graffiti zijn goede vervolgworkshops.
In de Workshop 3D-Pen-Tekenen gaan de leerlingen in aan de slag met 3D-pennen waarmee plastic 'uit de losse pols' wordt gesmolten tot een 3D object. In de Workshop Graffiti wordt een groots kunstwerk gemaakt met spuitbussen en hardboard.

Stop Motion Workshop

Stop Motion

Hieronder leest u hoe de Workshop Stop Motion past in onze leerlijn nieuwe media voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Stop Motion Workshop.

Samenvatting workshop
In groepjes werken de deelnemers aan opstellingen van bijvoorbeeld klei, papier en lego. Aan de hand van een zelfbedacht verhaal maakt de groep een grote hoeveelheid foto’s waarbij er tussendoor steeds minimale wijzigingen aan de opstelling worden aangebracht. Op computers worden de foto's in hoge snelheid achter elkaar gemonteerd waardoor de illusie van beweging ontstaat.

Karakteristieken

 • De workshopleider is enthousiast en kan de deelnemers goed begeleiden in het maken van hun kunstwerk, NB: een stop-motion-film.
 • De leerlingen leren iets over de achtergrond en ontstaan van de stop motion techniek.
 • De leerlingen worden uitgedaagd om aan de slag te gaan met verschillende materialen. Daarmee wordt het verhaal in beeld gebracht. Voor het ontwerp van het verhaal moeten locatie(s), personages en gebeurtenissen worden gecreëerd.
 • De leerlingen werken geconcentreerd samen met camera’s en specifieke software op computers.
 • De leerlingen gaan zelfsturend aan het werk, ze hebben veel vrijheid in het kiezen van het thema van het verhaal en ontwikkelingen van de personages en/of de objecten.
 • Doordat het resultaat van de stop-motion-film direct goed zichtbaar is kunnen de leerlingen met deze ervaringen van ‘trail&error’ zelf evaluerend hun stop-motion-film in kwaliteit verbeteren.

Aansluiting op belevingswereld & kennisniveau
De leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met plezier doen. Het maken van een stop-motion-film is een proces waarin de leerlingen op verschillende leergebieden worden uitgedaagd, zij gebruiken hun: fantasie, creativiteit, inbeelding, technisch- en ruimtelijk inzicht. Daarnaast werken ze samen en moeten zij goed naar elkaar luisteren, de tijd goed indelen (plannen) en de taken moeten goed worden gecoördineerd (leiderschap).
Deze workshop sluit goed aan op de belevingswereld van de leerlingen omdat zij hun eigen verhaal mogen vertellen en er veel keuze vrijheid is in het gebruik van personages en objecten. De beeldcultuur is sterk aanwezig van de dag. De jonge adolescenten zijn zich daar bewust van en willen er graag deel vanuit maken. Juist in deze levensfase hebben zij een grote interesse in de werkelijkheid om zich heen.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Theoretische kennis vergaren over gebruik van camera, beeld en ruimte. En zelf een concept bedenken om te verwerken tot een stop motion film. (Kerndoelen 1, 3, 54)
 • Respectvol reflecteren op eigen resultaten en die van elkaar. (Kerndoel 37)
 • Kennis verkrijgen over de geschiedenis van filmtechniek. (Kerndoel 52)
 • Leerlingen drukken zich uit met beelden en verhaallijnen. (Kerndoelen 54, 55)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De workshop kan worden verlengd of uitgebreid tot een lessenserie. Als er meer tijd beschikbaar is, kan de verhaallijn uitgebreider worden, kunnen er meer foto's worden gemaakt en wordt het filmresultaat langer.
Tijdens een normale workshop van 90-120 minuten komen theorie/voorbereiding, uitvoering, montage en presentatie aan bod. In een langer traject kunnen deze fases uitgebreider aan bod komen. Bijvoorbeeld: 1 lesuur, theorie en storyboard maken, 2 lesuren uitvoering, 1 lesuur monteren, muziek eronder zetten, en mooie titels en aftiteling toevoegen.
In een uitgebreider traject kan de Workshop Stop Motion ook worden gecombineerd met andere maX Music workshops, bijv. de Workshop 3D-Pen-Tekenen. De zelfgemaakte 3D objecten worden dan gebruikt in de stop motion film. Verder is deze workshop ook thematisch in te zetten, bijvoorbeeld in sociale en maatschappelijke thema’s als: respect, zelfvertrouwen, duurzaam omgaan met de aarde of het navertellen in stop-motion van geschiedkundige ontwikkeling.

Routeplanner
Een geschikte workshop voorafgaand aan Stop Motion is bijvoorbeeld Mozaïek.
Een goed vervolg op Stop Motion zijn bijvoorbeeld de workshops Live Looping en The Wordshop.
In de workshop Mozaïek leren de leerlingen een beeld mooi vorm te geven met de handen. In de workshops The Wordshop en Live Looping gaan de leerlingen creatief verder met taal en verhaal en het op een andere manier voorgeven ervan.

Live Looping Workshop

Live Looping

Hieronder leest u hoe de Workshop Live Looping past in onze leerlijn nieuwe media voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Live Looping.

Samenvatting workshop
In deze workshop wordt er in de klas een remix gemaakt van de geluiden van eigen pennen, tassen, mp3-spelers, etuis, papieren etc. Deze geluiden en beelden worden met speciale apparatuur opgenomen en verwerkt in een geluids- en beeldcollage. De collage ontstaat door het opnemen, stapelen en loopen (continu herhaald afspelen) van de geluiden en beelden. Denk aan soundbites van DWDD.

Karakteristieken

 • De workshopleider is enthousiast en zelf een kunstenaar in het stapelen van geluiden
 • De leerlingen worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar interessante geluiden.
 • De leerlingen werken samen in het organiseren van hun eigen gekozen geluiden
 • De geluidsapparatuur en de hardware en software die wordt gebruikt zijn uitdagend en uitnodigend
 • De leerlingen tonen lef in het laten horen van hun eigen woord- en geluidscomposities
 • Het resultaat is een auditief kunstwerk en dat betekend dat luisteren naar geluid een nieuw soort belevenis wordt.

Aansluiting op belevingswereld & kennisniveau
De leerlingen van groepen 7 en 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met plezier doen.
In de workshop sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen door hun eigen belevingswereld juist centraal te zetten met eigen tekst-ideeën.
De jonge adolescent (10 - 14 jaar) bevindt zich in een fase waarin het conceptuele denken steeds dominanter wordt. Hij hecht grote waarde aan wat hij weet en ervaart. De belangstelling voor werkelijkheid om hen heen neemt toe. Ze staan open voor wezenlijke ervaringen. Nieuwe media trekt de interesse van de leerling omdat zij daarmee invloed hebben op het creëren van de werkelijkheid.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Kennis en ervaring op doen met opname- en geluidstechniek. (Kerndoelen 42, 44)
 • Op kunstzinnige wijze uiten van gevoelens en gedachten. (Kerndoel 54)
 • Samenwerken en reflecteren op elkaars werk. (Kerndoelen 37, 55)
 • Voor een publiek presenteren en performen van eigen creatieve ideeën. (Kerndoelen 37, 54)

Routeplanner
Geschikte workshops voorafgaand aan Live Looping zijn bijvoorbeeld Streetbeats en Light Graffiti. Geluid organiseren heeft alles te maken met de beat. Daarom is het goed om in Streetbeats ervaring op te doen in het creëren van basisritmes. In de workshop Light Graffiti wordt er een visueel kunstwerk gemaakt. Er worden lijnen van licht gestapeld in plaats van geluid. De ervaring in het samenwerken in deze workshop een goede voorbereiding op Live Looping.
Goede vervolgworkshops zijn The Wordshop, Stop Motion en Makey Makey. Al deze workshops werken met nieuwe media en stimuleren het creatief en scheppend of innoverend vermogen van de leerlingen.

3D-Pen-Tekenen Workshop

3D-Pen-Tekenen

Hieronder leest u hoe de Workshop 3D-Pen-Tekenen past in onze leerlijn nieuwe media voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop 3D-Pen-Tekenen.

Samenvatting workshop
Tijdens deze workshop kunnen deelnemers een object 3D printen 'uit de losse pols'. Dit kan individueel worden gedaan of in tweetallen. Na een korte uitleg van de werking van de pen, gaan de deelnemers gelijk aan de slag.

Karakteristieken

 • Er wordt een korte uitleg gegeven over hoe de 3D-pennen werken, daarna gaan deelnemers gelijk aan de slag.
 • De workshopleider is enthousiast en kan de deelnemers goed begeleiden in het maken van hun kunstwerk.
 • Het werken met de 3D-pen is erg leuk omdat het een nieuwe techniek is die uitdaag tot het creëren van nieuwe vormen.
 • Er is heel veel ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers.

Aansluiting op belevingswereld & kennisniveau
De leerlingen van groepen 7 en 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met plezier doen.
De jonge adolescent (10 - 14 jaar) bevindt zich in een fase waarin het conceptuele denken steeds dominanter wordt. De belangstelling voor werkelijkheid om hen heen neemt toe. Ze staan open voor wezenlijke en nieuwe ervaringen. Nieuwe media trekt de interesse van de leerling omdat zij daarmee invloed hebben op het creëren van de werkelijkheid.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Theoretische kennis opdoen en aan de hand daarvan een ontwerp maken en uitvoeren. Als het in groepsverband is moet dit in goed overleg. (Kerndoelen 1, 3)
 • Respectvol met elkaar omgaan, de resultaten zijn gelijk te zien door de hele groep. (Kerndoel 37)
 • De kinderen maken kunst met plastic en ervaren de invloed van temperatuur op dit materiaal. Zwaartekracht speelt ook een rol bij deze workshop en deze kan je gebruiken om gewenste resultaten te creëren. Met de 3D pen kunnen hedendaagse objecten gebruikt worden en deze te verwerken in het object dat wordt gemaakt. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een nieuwe functie krijgen of ‘verbeterd’ worden. (Kerndoelen 42, 44)
 • Leerlingen drukken zich uit met beelden en zien direct eigen resultaat en dat van anderen en kunnen daarop reflecteren. (Kerndoelen 54, 55)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De mogelijkheden van deze workshop zijn eindeloos. Je kunt de Workshop 3D-Pen-Tekenen combineren met andere maX Music workshops. Het 3d getekende object kan bijvoorbeeld de hoofdrol spelen in een eigen Stop Motion filmpje.

Routeplanner
Een geschikte workshop voorafgaand aan 3D-Pen-Tekenen is bijvoorbeeld Mozaïek. In deze workshop wordt er een beeld gecreëerd met de handen en door samen te werken.
Goede vervolg workshops zijn Stop Motion en Makey Makey. Beide workshops werken met nieuwe media en stimuleren het creatief en scheppend of innoverend vermogen van de leerlingen.

Makey Makey Workshop

Makey Makey

Hieronder leest u hoe de Workshop Makey Makey past in onze leerlijn nieuwe media voor het basisonderwijs.
Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Makey Makey.

Samenvatting workshop
In de workshop Makey Makey krijgen de leerlingen een flitsende introductie over de werking en de mogelijkheden van de Makey Makey. De workshopleider laat bijvoorbeeld zijn hoe hij/zij haar tekening kan laten zingen! Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes van 5 aan de slag met de Makey Makey en met een computer of laptop en materialen om hun eigen wonderlijke uitvindingen te verwezenlijken.

Karakteristieken

 • De leerlingen maken kennis met de Makey Makey wat uitdaagt om hardware te bestuderen.
 • De leerlingen werken actief samen aan zowel technische als artistieke oplossingen binnen de gegeven casus.
 • Makey Makey brengt plezier, techniek, kunst, beweging en muziek samen.
 • De leerlingen leren hoe een stroom cyclus werkt.
 • In de workshop ontwerpen en programmeren de leerlingen in Scratch met een creatieve inslag.

Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau
De leerlingen van groepen 7 en 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met plezier doen.
De jonge adolescent (10 - 14 jaar) bevindt zich in een fase waarin het conceptuele denken steeds dominanter wordt. Hij hecht grote waarde aan wat hij weet en ervaart. De belangstelling voor werkelijkheid om hen heen neemt toe. Ze staan open voor wezenlijke ervaringen. Nieuwe media trekt de interesse van de leerling omdat zij daarmee invloed hebben op het creëren van de werkelijkheid.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Kennis en ervaring opdoen met nieuwe media en techniek. (Kerndoelen 42, 44, 45)
 • Samenwerken en reflecteren op elkaars werk. (Kerndoelen 37, 55)
 • Aan elkaar presenteren van eigen creatieve ideeën. (Kerndoelen 37, 54)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
Deze workshop duurt ongeveer 60 tot 100 minuten. En kan worden uitgebreid naar een lessenserie van 3 tot 5 lessen. In de lessenserie worden de mogelijkheden van de Makey Makey verder verkend en verdiept. De leerlingen gaan aan de slag met een complexere casus. En het accent komt meer te liggen op de vormgeving. De techniek achter de oplossing van de casus moet niet alleen werken, maar de creatieve oplossing moet ook goed ontworpen zijn, het moet er goed uit zien.

Routeplanner
Geschikte workshops voorafgaand aan Makey Makey zijn bijvoorbeeld Light Graffiti en Mozaïek. In beide workshops wordt er een visueel kunstwerk gemaakt. Het visueel creëren is een goede voorbereiding op Makey Makey.
Een interessante vervolgworkshop zijn bijvoorbeeld The Wordshop, Stop Motion en Live Looping. Al deze workshops werken met nieuwe media en stimuleren het creatief en scheppend of innoverend vermogen van de leerlingen.

Soap Acteren Workshop

Soap Acteren

Hieronder leest u hoe de Workshop Soap Acteren past in onze Leerlijn Theater voor het basisonderwijs

Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Soap Acteren voor kinderen.

Samenvatting workshop
De Workshop Soap Acteren begint met een aantal theatrale spellen waardoor iedereen in de groep wordt betrokken in het spelen. Daarna worden de belangrijkste elementen van het soap acteren besproken en geoefend. Vervolgens worden er verschillende scenes gemaakt met het de gegeven scenario’s. De leerlingen kiezen uit kaartjes waarop een Wie / Wat / Waar staan omschreven.

Karakteristieken

 • De enthousiaste workshopleider geeft de leerlingen goede handvatten om tot spelen te komen.
 • De leerlingen worden zich bewust wanneer een verhouding of een relatie interessant en boeiend wordt om naar te kijken.
 • De leerlingen leren te spelen met veel inleving en drama
 • De leerlingen oefenen met theatrale gegevens als: teaser en cliff-hanger
 • De leerlingen worden aangesproken op hun voorstellingsvermogen in het maken van scenes.
 • De leerlingen werken samen en presenteren voor de groep.

Aansluiting op belevingswereld & kennisniveau
De leerlingen van groepen 7 en 8 van het primair onderwijs kunnen deze workshop met plezier doen. In de workshop sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen door hun eigen belevingswereld juist centraal te zetten. Vanaf groep 7 komen de leerlingen langzaam maar zeker in de jonge adolescentie-fase waarin zelf-conceptualisering dominanter wordt. De werkelijkheid om hen heen is interessant en ze zijn gevoelig voor stereotypering. De leerlingen beschrijving elkaar en zichzelf nu ook meer op basis van psychologische kenmerken. Dit alles stelt hen in staat om relaties te analyseren en te beoordelen en achterliggende motieven te bedenken bij gedrag. Dit maakt dat het spelen van rollen binnen en theatrale context voor hen uitdagend en interessant is.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).

 • Leren een personage vorm te geven in een theatrale context. (Kerndoelen 1, 34, 54, 56)
 • Inleven in een verhaal en emoties uitbeelden door spel. (Kerndoelen 1, 54, 55)
 • Spontaan en creatief reageren op een theatraal gegeven, oftewel improvisatie. (Kerndoelen 1, 3, 10, 34, 54, 55) Samenwerken op een manier dat je de ander aanvoelt. (Kerndoelen 34, 35, 37, 55, 58)
 • Het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar versterken. (Kerndoelen 1, 3, 10, 34, 37)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De workshop kan worden uitgebreid tot een lessenreeks van vijf lessen. In de lessenreeks kan worden toegewerkt aan het acteren en opnemen op video van een complete soap-aflevering.

Routeplanner
Goede workshops voorafgaand aan Soap Acteren zijn Musical en/of Theatersport.
Een goede vervolgworkshop zou The Wordshop zijn.
Bij de Workshop Musical wordt acteren gecombineerd zang en dans en is het gericht op een live publiek. In de Workshop Theatersport wordt er afgerekend met ‘plankenkoorts’ door op een speelse manier te acteren en te improviseren. In The Wordshop wordt er op een theatrale manier dieper ingegaan op het gebruik van tekst.

Air Drumming Workshop

Air Drumming

Hieronder lees je hoe de Workshop Air Drumming past in onze leerlijn muziek voor het
basisonderwijs.

Klik hier voor praktische informatie over de Workshop Air Drumming.

Samenvatting workshop
De workshopleider van maX Music komt met een auto vol instrumenten naar jullie locatie, en
laat de kinderen ervaren hoe een popsong kan worden opgebouwd door het inspelen en
inzingen van diverse lagen.
Beats, baslijnen en andere samples kunnen worden afgespeeld en bewerkt met de speciale ‘air
drums’; bijzondere infrarood apparaten die reageren op handbewegingen van de deelnemers.

Karakteristieken
• De workshop wordt geleid door een enthousiaste en ervaren muzikant / producer.
• De leerlingen ontdekken hoe leuk het is om instrumenten te bespelen en jezelf hierbij te
uiten
• De leerlingen krijgen kennis van de technische en muzikale mogelijkheden van de air
drums
• De leerlingen leren een popsong op te bouwen met ritme, melodie, harmonie en tekst.
• In de workshop werken de leerlingen in muzikale teams waarin iedereen een eigen taak
heeft. Hierbij wordt gestimuleerd om goed naar elkaar te luisteren, en op elkaar in te
spelen
• De leerlingen werken aan hun performance met aandacht voor hun houding, stemgebruik,
gelijkheid in spreektempo, volume, lichaamstaal, gevoel voor de beat en muzikale
afspraken.
Aansluiting op belevingswereld & Kennisniveau
Deze workshop is geschikt vanaf groep 6 in het basisonderwijs.De belevingswereld van de
leerling wordt meegenomen in het thema van de teksten.

Leerdoelen
Inclusief nummers van relevante kerndoelen in het onderwijs (download kerndoelenboekje).
• Muziek en taal gebruiken om gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee
te communiceren. (Kerndoel 54)
• Samenwerken en reflecteren op elkaars werk (Kerndoelen 7, 37, 55)
• Voor een publiek presenteren en performen van eigen creatieve ideeën (Kerndoelen 37,
54)

Suggesties mogelijk vervolgtraject
De Workshop Air Drumming is goed in te zetten voor thema- en projectweken over bijvoorbeeld
pesten, maatschappijkritiek of milieu / duurzaamheid. De workshop kan desgewenst worden
uitgebreid tot een workshopserie van maximaal 4 lessen. In een workshopserie is er meer
aandacht voor het echt opnemen en afmaken van de song en de inhoud van de songteksten.
Daarbij is er meer ruimte om te werken aan alle aspecten die komen kijken bij een goede
prestatie/performance.

Routeplanner
Geschikte workshops voorafgaand Air Drumming zijn Live Looping, DJ / Mixen, Songwriting en
Rap.

Een geschikte vervolgworkshops is Muziekproductie. In deze workshop kunnen de leerlingen
verder experimenteren met het zelf gelaagd opbouwen van popsongs, waarbij ze nog meer
mogelijkheden hebben tot het zelf (ook visueel) bewerken en mixen van de audio.

Bekijk ook

VRAAG INFORMATIE AAN

Ja, houd mij op de hoogte van:
CAPTCHAHet volgende veld is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Volg ons