Recycle Song Project

Als er één thema actueler is dan ooit voor generatie Z (de huidige jonge generatie), dan is het wel duurzaamheid. Scholieren over de hele wereld protesteren massaal voor het klimaat tijdens klimaatmarsen.

De Nederlandse tiener Boyan Slat is met zijn project ‘The Ocean Cleanup’ bezig met het opruimen van de plastic soep in de oceanen. En ook de ecologische voetafdruk is voor velen een maatstaf in hun lifestyle. Denk aan het reduceren van vliegreizen, het eten van biologisch en veganistisch voedsel en het kopen van duurzame kleding.

Het Recycle Song Project is een creatieve manier om kinderen bewust te laten worden van duurzaamheid, afval en recycling. In het project maken de kinderen zelf beats met meegebrachte afvalmaterialen. Met de opgenomen beats worden vervolgens songs geschreven en gezongen over duurzaamheid. Luister hier naar een resultaat.


Wat is recycling?

Als mensen iets niet meer willen, noemen ze het afval en gooien ze het weg. Recycling is het opnieuw gebruiken van afval. Recycling is eigenlijk een Engels woord dat betekent dat iets in een kring rond gaat. Van grondstoffen wordt een product gemaakt, het product wordt afval en van dat afval worden weer grondstoffen gemaakt.

Bijvoorbeeld: Je lege jampotjes gooi je in de glasbak en van dit oude glas worden nieuwe potjes en flessen gemaakt. Dit kan ook met oude kleding, papier etc.

Nog leuker is het als je de afvalmaterialen zelf voor iets anders kunt gebruiken, bijvoorbeeld muziek maken met lege flessen en blikjes. Daarna kunnen de materialen natuurlijk alsnog worden gerecycled.

Wat is duurzaamheid?

In een duurzame wereld zijn mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht, zodat we de aarde niet uitputten.

Duurzame spullen zijn bruikbaar voor de mensen nu, zonder dat het problemen oplevert voor onze kinderen en kleinkinderen later. 

Wat is songwriting?

Songwriting betekent lied schrijven. We verzinnen in dit project zelf teksten, ritmes en melodieën bij onze eigen ideeën over recyclen en duurzaamheid. Er mag worden gezongen, maar ook worden gerapt.

Recycle Song Project - ook beschikbaar voor Jongeren

Inhoud Recycle Song Project 

In deze workshopserie, bestaande uit drie of vier lessen, gaan kinderen zelf aan de slag met het het schrijven van een song- of raptekst en het maken van een beat. Tijdens dit project draait het voornamelijk om het thema duurzaamheid. 

Les 1: beats creëren met afval
In de eerste les stelt onze workshopleider zich voor en licht hij het project toe.

De deelnemers hebben zelf afvalmaterialen meegenomen waarmee geluid kan worden gemaakt. De workshopleider begeleidt de kinderen bij het ontdekken van de juiste sounds die materialen kunnen voortbrengen en welke rol deze kunnen vervullen in een beat, een stukje muziek waarop later kan worden gezongen of gerapt.

Samen zullen ze starten met het verzamelen en samplen van geluiden en aan het einde van de les is de beat af. Wanneer er nog genoeg tijd is kunnen de leerlingen een start maken met het schrijven van een refrein. Is deze tijd er niet, dan wordt dit in de tweede les behandeld.

Deze les is ook los te boeken als Workshop Live Looping (geluiden samplen) of Workshop Streetbeats (drummen op afvaltonnen).

...image
...image
...image
...image
...image
...image
...image
...image

Les 2: rap of song schrijven over recyclen
Mits het refrein in de eerste les al is geschreven, starten de leerlingen in deze les met het oefenen van het refrein. Zodra de leerlingen deze goed onder de knie hebben, gaan ze in groepjes uiteen en schrijft ieder groepje een eigen couplet binnen het thema. Aan het einde van de les worden alle coupletten en het refrein verzameld en is de tekst van de recycle rap af. 

Deze les is ook los te boeken als Workshop Songwriting of Workshop Rap.

Les 3: opnames zang en/of rap
In deze les worden de eigen songs opgenomen als mp3 bestand. De groepjes, die in les twee zijn samengesteld voor het schrijven van de coupletten, nemen nu ieder hun eigen couplet op. Het refrein wordt met de gehele klas opgenomen. Iedere leerling is dus te horen in de rap. 

Les 4 (optioneel): optreden of videoclip
In deze les leren de kinderen hun song live met overtuigingskracht te presenteren. Het is leuk als er na het oefenen ook een daadwerkelijk optreden kan plaatsvinden, klassikaal of voor de hele school en/of ouders.

Er kan er in de vierde les ook een videoclip worden geschoten bij een song. Bekijk ook ons Song & Clip Project.

 

Professionele artiesten

Dit project van maX Music wordt verzorgd door enthousiaste en professionele artiesten. Deze artiesten brengen zelf muziek uit en geven verschillende optredens. We selecteren de workshopleiders met zorg op vaardigheden, enthousiasme en betrouwbaarheid. Je bent daarom verzekerd van succes wanneer je voor maX Music kiest.

Doelgroep
Het project kan worden gevolgd door kinderen vanaf groep 5. Er kunnen maximaal 30 deelnemers per workshopronde deelnemen. 

Wie regelt wat?

De school zorgt voor een ruimte met met tafels en stoelen en een schoolbord of smartboard, en pennen en papier voor alle deelnemers. Het is fijn als er weinig geluidsoverlast door en voor andere klassen in het gebouw is, en het helpt hierbij als de ruimte gordijnen en/of een vloerbedekking heeft. Mogelijk de opnames in een aparte ruimte in groepjes. Ondersteuning van de leerkracht nodig wanneer de groep wordt opgesplitst. maX Music bouwt in de workshopruimte zelf meegebrachte geluidsapparatuur op.

Recycle Song Project - ook beschikbaar voor Jongeren

Prijs Recycle Song Project

De prijs van het Recycle Song Project is afhankelijk van het aantal groepen die meedoen en het aantal lessen per groep.

Een prijsvoorbeeld: Drie groepen volgen het project gedurende 3 dagen. Op elke dag volgt elke groep 1 les van 90 minuten. Indicatie totaalprijs = 1.575 euro, inclusief reis- en materiaalkosten en vrijgesteld van btw.

Neem contact op voor meer informatie en een vrijblijvende prijsopgave via het korte contactformulier op deze pagina, of uitgebreid op de contactpagina.

Bellen is vaak sneller (en leuker) op +31 (0)85-2016684.

Vraag snel informatie aan

Ja, houd mij op de hoogte van:
CAPTCHA
Het volgende veld is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.